AIGAI (AIOLIS)

2004-2016 Çalışmaları
35,00 TL + %0|<i class="fa fa-eur"></i> 347,40 Discount
45,00 35,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

AIGAI I

XIV + 290 pp, color and B&W figures,pb, in Turkish.

Contributers:

Yusuf SEZGİN, Şükrü TÜL, Baykal BAŞDEMİR, Mehmet GÜRBÜZER, Mesut EROĞLU, Esen KAYA, M. Hamdi KAN, Uğur Özışık

Önsöz

 • Giriş (Ersin Doğer)
 • Araştırma Tarihi: Değinmeler, Ziyaretler, Araştırmalar, Resmi ve Kaçak Kazılar (Ersin Doğer)
 • Aigai’a Nasıl Ulaşılır (Dı), Nasıl Gezilir (Di) (Eski ve Yeni Ulaşım Olanakları)  (Ersin Doğer)
 • Kazı Buluntularının Katkısıyla Güncellenen Aigai Tarihi (Ersin Doğer)
 • Aiol Kolonizasyonuna İlişkin Durum Tespiti
 • Aigai’ın Kuruluşuna İlişkin Sorular ve Sorunlar: Bir Malaos’u bile Yok!
 • MÖ 5. ve 4. yüzyıllar (Aigai Themistokles’i Misafir Ediyor)
 • Aigai’ın Parlak Dönemi (Hellenistik Dönem: MÖ 280-133)
 • Aristonikos İsyanı ve Roma Cumhuriyeti Egemenliği Dönemi
 • Roma İmparatorluk Dönemi
 • Çöküş, Küçülme ve Terk Ediliş Süreci
 • Geç Roma-Bizans Dönemi
 • Türk Dönemi’nde Aigai, Yuntdağıköseler Köyü ve Yuntdağı
 • Aigai’ın Sınırları ve Arazisi Üzerine Düşünceler
 • Aigai Çevresinde Yapılan Yüzey Araştırması (Ersin Doğer, M. Hamdi Kan)
 • Aigai’da Kültler (Esen Kaya)

2004-2016 Yılları Kazıları

 • Kent Planlaması ve Savunma Sistemi (Yusuf Sezgin, Mesut Eroğlu)
 • Antik Yollar ve Meydanlar (Ersin Doğer, Yusuf Sezgin)
 • Bouleuterion (Yusuf Sezgin, Mehmet Gürbüzer, Baykal Başdemir) Eski Bouleuterion
 • Eski Bouleuterion Bothrosu (III No.lu Bothros)
 • Yeni Bouleuterion
 • Yeni Bouleuterion Portiko
 • Yeni Bouleuterion Toplantı Salonu
 • Yeni Bouleuterion Prytaneion (?)
 • II No.lu Bothros
 • I No.lu Bothros ve Hestia Bollaia Heykeli
 • Onurlandırma Heykellerine Ait Niş
 • Antiphanes ve Ailesine Ait Onurlandırma Heykelleri
 • Bronz Heykeller
 • Diğer Plastik Eserler 
 • Prytaneion - Roma Dönemi Odalar
 • Yeni Bouleuterion’un Güneyindeki Mekânlar
 • Agora (Ersin Doğer, Yusuf Sezgin, M. Hamdi Kan)
 • Yukarı Agora
 • Yukarı Agora A Yapısı
 • Yukarı Agora B Yapısı
 • Yukarı Agora Batı Stoa
 • Yukarı Agora Sarnıcı
 • Agora Binası
 • Agora Binası 6 No.lu Dükkân Kazısı
 • Aşağı Agora
 • Aşağı Agora Caddesi ve Basamaklar 
 • Makellos
 • Demirkapı ve Arka Alanı (Yusuf Sezgin)
 • Agora Caddesi Kapısı (Şükrü Tül)
 • Hellenistik Dönem Kuzeydoğu Sur Kapısı (Yusuf Sezgin)
 • Akropolis Sondajı Batı Sur Duvarı Açması (Mehmet Gürbüzer)
 • Nekropolis (Şükrü Tül)

2005 Yılı Çalışmaları

 • Aigai’da Su Temini: Sarnıçlar, Göletler ve Kocaçay (Ersin Doğer, Yusuf Sezgin)Sarnıçlar
 • Yapı Sarnıçları (Avlu ve Kapalı Mekân Sarnıçları)
 • Avlu Sarnıçları
 • Kapalı Mekân Sarnıçları
 • Kamu Sarnıçları     229
 • 1 No.lu Sarnıç
 • Demirkapı 1 No.lu Sarnıç
 • Sarnıçların Tarihlenmeleri
 • Göletler
 • Güzelhisar Çayı / Koca Çay (Antik Titnaios /Pythikos)
 • Ada1 Sektörü (Yusuf Sezgin, Mesut Eroğlu)

Diğer Yapılar

 • Kuzey Hamam (Yusuf Sezgin)
 • Gymnasion (Yusuf Sezgin, Mehmet Gürbüzer)
 • Gymnasion Hamamı (Yusuf Sezgin, Mehmet Gürbüzer)
 • Gymnasion - Tiyatro Terası (Yusuf Sezgin, Mehmet Gürbüzer)
 • Athena Kutsal Alanı (Yusuf Sezgin, Mesut Eroğlu)
 • Demeter-Kore Tapınağı (Yusuf Sezgin)
 • Apollon Khresterios Tapınağı (Yusuf Sezgin)
 • Zeus Tapınağı (?) (Yusuf Sezgin, Mesut Eroğlu)
 • Tiyatro (Yusuf Sezgin, Furkan Zıh)
 • Stadion (Yusuf Sezgin)
 • Doğu Kilise (Lale Doğer)

Sonuç

Kısaltmalar ve Kaynakça

AIGAI (AIOLIS) AIGAI (AIOLIS) 9786057673923 AIGAI (AIOLIS)