Adalya XV / 2012

39,00 TL + %0
39,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

306 pp, b/w figures, pb, in Turkish, French and English.

Contents:

 • Yalçınkaya, Işın – Kadriye Özçelik / Karain Mağarası’nın Kültürel ve Çevresel Verileri Işığında Anadolu Orta Paleolitik’inin Değerlendirilmesi
 • Kahya, Tarkan / The Rock-cut Tomb on the Düver Peninsula: An Early Example from Pisidia and Remarks on Cultural Interactions
 • Pamir, Hatice – İnanç Yamaç / Antiokheia ad Orontes Suyolları
 • Şahin, Hamdi / Korykion Antron’daki Tapınak Zeus Tapınağı mıdır?
 • Dönmez-Öztürk, Filiz / Ordo Senatoriusa Mensup Lykialıların Prosopografyası
 • Bennett, Julian / The Garrison of Cilicia during the Principate
 • Aydınoğlu, Ümit / Kanytella Nekropolisi: Yeni Buluntular Işığında Bir Değerlendirme
 • Özden-Gerçeker, Senem / Two Italian Sigillata Fragments from Perge
 • Özsait, Mehmet – Guy Labarre – Nesrin Özsait – İlhan Güceren / Sites et statuts des communautés en Pisidie: l’exemple des Hadrianoi et des Moulasseis
 • Erol-Özdizbay, Aliye / Perge Sikkelerinde Agonistik Ödül Taçları
 • Turak, Özgür / An Attic-Type Dionysiac Sarcophagus from Perge
 • Aydın, Ayşe / Dağlık Kilikia’da Yeni Keşfedilen Merkezi Planlı Yapılara İki Örnek: Küstüllü-Felicek ve Hisar’daki Tetrakonkhos Planlı Yapılar
 • Kiourtzian, Georges / Selçukluları Beklerken:1199’un Küçük Asya’sında Alanya Surlarından Bir Yazıt
 • Naycı, Nida / Integrated Management Policies in Archaeological Sites and the Involvement of  Local People: Proposals for the Ancient Olba Territorium, Mersin
Adalya XV / 2012 Adalya XV / 2012 1301-2746-15 Adalya XV / 2012