Anadolu / Anatolia 37

26,00 TL + %0
26,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

239 pp, b/w figures, pb, articles in Turkish and English.

Contents:

  • Saraçoğlu, Aslı  / Hellenistic and Roman Unguentaria from the Necropolis of Tralleis
  • Mangaloğlu-Votruba, Sıla / Liman Tepe'de Geç Hellas III C Dönemi
  • Alanyalı, Hüseyin Sabri / Side'nin Roma Dönemi Panteonu
  • Kökdemir, Görkem / Menderes Magnesiası - Propylon: Mimari Bezemeler
  • Vapur, Özlem / Menderes Magnesiası Theatron Kazısı Seramik Buluntuları
  • Levent Keskin / Anadolu'da Ele Geçen Halka İdoller: Tipolojik ve Kronolojik Bir Değerlendirme

Excavation and Survey Reports

  • Çelik, Bahattin - Mustafa Güler - Gül Güler / Türkiye'nin Güneydoğusunda Yeni Bir Çanak Çömleksiz Neolitik Yerleşim: Taşlı Tepe / A New Pre-Pottery Neolithic Settlement in Southeastern Turkey: Taşlı Tepe
  • Anadolu / Anatolia Yayın İlkeleri - The Principles
Anadolu / Anatolia 37 Anadolu / Anatolia 37 05700116 - 37 Anadolu / Anatolia 37