Anadolu / Anatolia 38

34,00 TL + %0
34,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

206 pp, color and b/w figures, pb, articles in Turkish and English.

İçindekiler / Contents

 • Orhan BİNGÖL / İki Dünya Arasındaki “Kapı". Tümülüslere İlişkin Bir Anımsatma / Tor zum Jenseits
 • Orhan BİNGÖL / Polykrates’in Dipteros'undan Hermogenes’in Pseudodlpteros'una / Vom Dipteros des Polykratcs zum Pscudodiptcros dos Hermogenes
 • Neyir KOLANKAYA BOSTANCI / Anadolu'da Erken Prehistorik Dönem Kırmızı Aşı Boyası Kullanımı/ Early Prehistoric Period Red Ochre Usage in Anatolia 
 • Cevdet Merih EREK / Güneybatı Asya Ekolojik Nişi içinde Direkli Mağarası Epl-palcolitlk Buluntularının Değerlendirilmesi/Assessment ot Epi-Paleolithic Findings of Direkli Cave in Southwestern Asia Ecological Niche
 • Nazlı ÇINARDALI KARAASLAN /  Panaztepe: Geç Tunç Çağı Boncuk Üretimi İle ilgili Bir Çalışma/ A Case Study about Late Bronze Age Bead Production
 • Gizem KARTAL / Karain B Gözü Orta Paleolitik Yontmataş Alet Tipolojisi/ Typology of the Middle Paleolithic Knapped Stone Tool of Karain B Chamber
 • Bekir Sıtkı Alptekin ORANSAY / Side 2009-2011 Yılı Kazılarında Ele Geçen Doğu Sıglllatası D (Kıbrıs Slgillatası) Seramikleri/ The Eastern Sigillata D (Cypriot Sigillata) Ware from Side Excavations in 2009 - 2011
 • Abdulkadir ÖZDEMİR / Kalkolitik Smintheon (Gülpınar)'da Dokumacılık ve Halıcılık/ Weaving and Mat Making at Chalcolithic Smintheion (Gülpınar)

Kazı ve Yüzey Araştırması Raporları / Excavation and Survey Reports

 • Mustafa GÜLER - Bahattin ÇELİK - Gül GÜLER / Viranşehir İlçesinden Yeni Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşimleri/ New Pre-Pottery Neolithic Settlements from Viranşehir District

Kitap Kritiği / Book Reviews

 • Fikret YEGÜL / C. J. Ratte. “Lydian Architecture: Ashlar Masonry Structures at Sardis”. Archaeological Exploration of Sardis. Report 5. Cambridge. MA: Harvard University Press, 2011.

Çeviri Makaleler / Translated Articles

 • Özay ÖNAL / H. Turnbull. “The Origin of the Long-Necked Lute". The Galphin Society Journal 25. 1972. 58-66.
 • Anadolu / Anatolia / Yayın İlkeleri / The Principles
Anadolu / Anatolia 38 Anadolu / Anatolia 38 05700116 - 38 Anadolu / Anatolia 38