Anadolu / Anatolia 41

34,00 TL + %0
34,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

326 s, b/w figures, pb, articles in Turkish and English.

Contents:

 • Aydın, Mahmut - Ülkü Devecioğlu / Bir Grup Gümüş Tarsos Sikkesinin Nümismatik ve Arkeometrik Açıdan Değerlendirilmesi / A Numismatic and Archaeometric Study on a Group of Tarsos Silver Coins
 • Bilgen, A. Nejat - Asuman Kuru / A Group of Depas Amphikypellon from Seyitömer Mound / Seyitömer Höyük’ten Bir Grup Depas Amphikypellon
 • Kartal, Gizem / Karain B Gözü Kalkolitik Çağ Yontmataş Buluntu Topluluğunun Tekno-Tipolojik Analizi / Techno-Typological Analysis of the Chalcolithic Age Knapped Stone Assemblage of Karain B Chamber
 • Kırca, E. Deniz Oğuz - Volkan Demirciler / Antik Dünyada Kırsal Ekonomi: Karia Kersonesosu’ndan Yeni Kanıtlar / Rural Economy in the Ancient World: New Evidence from the Karian Khersonesos
 • Kaba, Hazar / A Cypro-Classical Aphrodite and Eros Figurine from Soloi (Cyprus) / Soli (Kıbrıs) Nekropolünden Kıbrıs-Klasik Dönem Tarihli Bir Aphrodite-Eros Figürini
 • Albustanlıoğlu, Tulga / Zeugma (Arulis/Ehneş) Taş Ocaklarında İsmi Belirlenen Bir Başka Lejyon: LEGIO İlil FLAVIA FELIX / Another Legion Identified in the Zeugma (Arulis/Ehneş) Quarries: LEGIO llll FLAVIA FELIX
 • Kökdemir, Görkem / Magnesia ad Maeandrum: 300 Yıllık Araştırma Tarihçesi “1715-2015” / Magnesia ad Maeandrum: 300 Years of the Research History “1715-2015”
 • Işık, Fahri / Arkeolojik Bulgular Işığında Milyas / Milyas through Archaeological Finds
 • Baltacıoğlu, Hatçe / Hitit Yazılı Kaynaklarında ve Görsel Sanatlarında purpu-ra-, purpuri- / purpura-, purpuri- in Hittite Written Sources and Visual Arts

Excavations and Survey Reports

 • İşkan, Havva - Şevket Aktaş - Ayça Polat-Becks - Ralf Becks - Burcu Ceylan - Erkan Dündar - Orçun Erdoğan - Serap Erkoç - Hakan Kızıltaş - Mustafa Koçak - Semih Orhan - Christof Schuler - Şeniz Varmaz - Deniz Varmaz - Şamil Yirşen - Klaus Zimmermann / Patara 2013 Kazıları / Patara 2013 Excavations
 • Yayın İlkeleri / The Principles
Anadolu / Anatolia 41 Anadolu / Anatolia 41 05700116 - 41 Anadolu / Anatolia 41