Anadolu / Anatolia 42

36,00 TL + %0
36,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

194 pp, color figures, articles in Turkish, English abstracts,

Contents

  • Murat Türkteki - Rana Başkurt / Anadolu'da İlk Tunç Çağı Sonunda Geleneksel Bir Ritüel Uygulaması: Küllüoba Kazısı Işığında Adak Çukurları Üzerine Bir Değerlendirme / An Anatolian Ritual Tradition from the end of the Early Bronze Age: An Overview on Votive Pits in the Light of Küllüoba Excavations
  • Hande Bulut / Batı Toros Mağaraları Kemik Bızlarına ilişkin Tekno-tipolojik ve Fonksiyonel Değerlendirmeler / Techno-typological and Functional Evaluation of Bone Awls from Western Taurus Caves
  • Davut Kaplan / Smintheion-Aleksandreia Troas Yolu, Ne içindi? Jeolojik, Arkeolojik ve Filolojik Belgeler Işığında Güzergâh ve İşlevi / Smintheion-Aleksandreia Road, What was for? Route and Function with Geological, Archaeological and Philological Documents
  • Davut Kaplan / Smintheion'dan Abraxas Tasvirli Bir Amulet ve ikonografisi/ A Magical Gem / Amulet as an Abraxas from Smintheion and its Iconography
  • Deniz Kaplan / Doğu Dağlık Kilikia'da Augustus Dönemi'nde Batılı Etkiler ve Rotalar / Kurse und Westliche Einflüsse in der Zeit des Augustus im Östlichen Rauhen Kilikien
  • Emma Louise Baysal / Anadolu ve Levant Epi-paleolitiği Işığında Direkli Mağarası Kişisel Süs Eşyaları / The Personal Ornaments of Direkli Cave in the Light of the Epipaleolithic of Anatolia and the Levant
  • Matthew Harpster / Kuzey Kıbrıs'ı Kapsayan Uluslararası Sözleşmelerin Uygulanabilirliği: 2009 Karpaz Deniz Mirası Yüzey Araştırması / Field-Testing International Conventions in Northern Cyprus: The 2009 Karpaz Maritime Heritage Survey
  • Duygu Özlem Yalçın / A Purse of Late Roman Coins Found in Tecde, Malatya / Malatya Tecde'de Bulunan bir Grup Geç Roma Sikkesi
  • Anadolu/Anatolia / Yayın ilkeleri /The Principles
Anadolu / Anatolia 42 Anadolu / Anatolia 42 05700116 - 42 Anadolu / Anatolia 42