Anadolu / Anatolia 44

75,00 TL + %0
75,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

414 pp, color and b/w figures, articles in Turkish, English abstracts,

Contents

 • Amir GILAN / In Search of a Distant Past: Forms of Historical Consciousness in Hittite Anatolia 
  (Uzak Bir Geçmişin Araştırılması: Hitit Anadolu’sunda Tarihsel Bilincin Biçimleri)
 • Bülent ARIKAN / Çorum Delice Vadisi Arkeoloji, Jeoarkeoloji ve Tarih Öncesi Madencilik Yüzey Araştırması 2016 Çalışmaları
  (Delice Valley (Çorum) Archaeological, Geoarchaeological and Prehistoric Mining Survey 2016 Season)
 • Çiğdem GENÇLER GÜRAY / Erythrai – Cennettepe Kazıları Çark Yapımı Kandilleri
  (Wheel Made Lamps from Erythrai – Cennettepe Excavations)
 • Derya SILIBOLATLAZ BAYKARA - Serdar GİRGİNER / Tatarlı Höyük Faunal Çalışmaları
  (Faunal Studies at Tatarlı Höyük)
 • Dinçer Savaş LENGER / Plautilla Adına Basılmış Nadir Bir Thyateira Sikkesi
  A Rare Thyateira Coin of Plautilla)
 • Francesco D’ANDRIA - M. Piera CAGGIA - Francesco GUIZZI / "Hierapolis Alma Philippum” Havari’nin Kutsal Alanın’daki Yeni Kazılar, Araştırmalar ve Restorasyonlar
  (“Hierapolis alma Philippum”. New Excavations, Researches and Restorations in the Sanctuary of the Apostle)
 • Güneş DURU / Değişen Zaman, Dönüşen Geçmiş: Volkanik Kapadokya’da Neolitik
  (Changing Time, Transformation of the Past: Neolithic of the Volcanic Cappadocia)
 • Hazar KABA / Sykhari - Lakkin: Preliminary Observations on a New Archaeological Landscape of Northern Cyprus
  (Sykhari – Lakkin Kuzey Kıbrıs’tan Yeni Bir Arkeolojik Alana Dair İlk Gözlemler)
 • Irfan TUGCU / Bakla Tepe Geç Kalkolitik Çağ Konutları Yeniden Kurma Denemesi
  (A Reconstruction Attempt on Late Chalcolithic Dwellings at Bakla Tepe)
 • Murat AKAR - Demet KARA / Toprakhisar Höyük Kazısı: MÖ 6. Binyıldan 1. Binyıla Amik Ovası ve Altınözü Kırsal Yerleşimleri Arası Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler
  (Toprakhisar Höyük Excavations: Political, Economic and Cultural Relations between Amuq Valley Centers and Altınözü Hinterland Sites from 6th to 1th Millennium BC)
 • Oguz KOCYIGIT / Antik Tabae’dan Bir Roma Sarnıcı ve Seramik Buluntuları
  (A Roman Cistern and Its Pottery Finds From Ancient Tabae)
 • Ozlem VAPUR / Menderes Magnesiası Hypokaustlu Yapı Kazılarında Bulunan Kandiller: Yerel Üretimler
  (The Lamps From Hypocaustern Structure at Magnesia on the Meander: Local Productions)
 • Umit GUNDOGAN / Batı Anadolu Sahil Kesiminde Kalkolitik Çağ: Mimari ve İnşaat Teknikleri
  (Chalcolithic Period in Western Anatolia: Architecture and Construction Techniques)
 • Vasif SAHOGLU - Umit CAYIR - Umit GUNDOGAN - Irfan TUGCU / Çeşme – Bağlararası Batı Anadolu Sahil Kesiminde Bir Tunç Çağı Yerleşimi
  (Çeşme – Bağlararası: A Bronze Age Settlement in Coastal Western Anatolia)

News

 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2018 Yılı Kazı ve Yüzey Araştırmaları
  ?(Excavations and Surveys of the Archaeology Department of Faculty of Letters at Ankara University)
Anadolu / Anatolia 44 Anadolu / Anatolia 44 05700116 - 44 Anadolu / Anatolia 44