Anadolu / Anatolia 48

48,00 TL + %0
48,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW
230 pp, b/w figures, pb, in Turkish - English articles

CONTENTS

Sera YELÖZER / Kişisel Süs Eşyaları Kimlikler Hakkında Ne Söyler? Metodolojik Yaklaşımlar ve Anadolu ve Levant’tan Arkeolojik Örnekler / What can personal ornaments say about identities? Methodological approaches and archaeological insights from Anatolia and the Levant

Derya YALÇIKLI / Metal Production in Mezraa Höyük in the Early Bronze Age / Erken Tunç Çağı’nda Mezraa Höyük’te Metal Üretimi

Pınar PERÇİN-GERÇEK Evangelia PİŞKİN / Animal economy and consumption at the administration sector of Hittite Capital Šapinuwa / Hitit Başkenti Şapinuva’nın Yönetim Bölgesinde Hayvan Ekonomisi ve Tüketimi

İdil KARABABA / On the classical sanctuary space and its natural context: Nature as extension or container? / Klasik Tapınak Alanlarında Doğal Peyzajın Yapılı Çevreyle İlişkisi: Bir Uzantı veya Bağlam Olarak Doğa

Musa KADIOĞLU / Teos’tan Büst Taçlı Bir Kadın Portresi (Claudia Metrodora?) / A female portrait with bust-crown from Teos (Claudia Metrodora?)

Hava KESKİN Serdar Hakan ÖZTANER / Nysa ad Maeandrum Cadde 1-Plateia’dan İki Mermer Heykel / Two marble statues from street 1-plateia of Nysa ad Maeandrum

Mustafa TATBUL Tayyar GÜRDAL / Preliminary analysis of the macrobotanical remains from the Late Antique and Byzantine phases of the domus at Pompeiopolis / Pompeiopolis’te Bulunan Domus’un Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi Evrelerinden Elde Edilen Makrobotanik Kalıntıların Ön Değerlendirmesi

Haberler / News

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2022 Yılı Kazı ve Yüzey Araştırmaları / Excavation and Survey Reports of the Archaeology Department of Faculty of Letters at Ankara University

Anadolu / Anatolia 48 Anadolu / Anatolia 48 05700116 - 48 Anadolu / Anatolia 48