Arafta Kalmak. Euro-Turk Gencliginde Islami Yasam ve Entegrasyon

34,00 TL + %0
34,00
ISBN-ISSN:9786052380802
Category: Islamic Studies, Varia
+
ADD TO CART
SHOP NOW

391 pp, pb, in Turkish.

CONTENTS

KISALTMALAR
TABLOLAR
GİRİŞ

 • Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi
 • Araştırmanın Metodu
 • Araştırmanın Hipotezleri
 • Evren ve Örneklem
 • Kapsam ve Sınırlılıklar

I. BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 • Göç
 • Göçmen ve Göçmenlik
 • Göç Çeşitleri
 • Göçün Nedenleri ve Sonuçları
 • Din
 • Gençlik
 • Gençlik ve Din
 • Dindarlık Tipolojileri
 • Tutum
 • Değişim
 • Değişim ve Din

II. BÖLÜM
ALMANYA VE TÜRKİYELİ GÖÇMENLER

 • Almanya'nın Coğrafi Yapısı ve İklimi
 • Almanya'nın Nüfusu
 • Almanya'nın Sosyo-Ekonomik ve Politik Yapısı
 • Almanya'nın Sosyal ve Politik Yapısı
 • Almanya'nın Ekonomik Yapısı
 • Alman Kültürü ve Nitelikleri
 • Almanya'da Dinler ve Dini Hayat
 • Almanya'ya Göçün Tarihçesi
 • Almanya'daki Türkiyeli Toplumun Gelişimi
 • Birinci Kuşak Türkiyeli Göçmenler
 • İkinci Kuşak Türkiyeli Göçmenler
 • Üçüncü Kuşak Türkiyeli Göçmenler
 • Almanyalı Türkiyelilerin Sosyal ve Kültürel Hayatı
 • Paralel Toplum
 • Türkiyeli Göçmenlerin Ekonomik Durumu
 • Türkiyeli Toplumun Aile Yapısı
 • Almanya'da Din Eğitimi
 • Alman Okullarında Din Eğitimi
 • Sivil Toplum Derneklerinde Verilen Din Eğitimi
 • Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
 • Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB)
 • İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)
 • İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)
 • Avrupa Demokratik Ülkücü Dernekleri Federasyonu
 • Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB)
 • Avrupa Türk-Kültür Dernekleri Birliği (ATB)
 • İslam Cemaatleri ve Cemiyetleri Birliği (ICCB)
 • Şeyh Nazım Kıbrısi Cemaati
 • Ehl-i Beyt Vakfı (ABAF)
 • Adıyaman Menzil Cemaati
 • Nurculuk Hareketi
 • Müslüman Kadınlar Danışma ve Eğitim Merkezi (BFmF e. V.)
 • Almanya Müslüman Gençliği (Muslimische Jugend Deutschland: MJD)

III. BÖLÜM
ARAŞTIRMANIN BULGULARI, ANALİZ VE YORUM

 • Katılımcıların Olgusal Durumları İle İlgili Bulgular
 • Yaş
 • Medeni Durum
 • Meslek Durumu
 • İkamet Ettiği Yerleşim Yeri
 • Katılımcının Kaldığı Mesken
 • Eğitim Durumu
 • Anne- Baba Eğitim Düzeyi
 • Ailenin Ekonomik Gelir Düzeyi
 • İnanç Boyutu
 • Allah İnancı
 • Kader İnancı
 • Peygamber İnancı
 • Ahiret İnancı
 • Melek İnancı
 • Kur'an Ayetlerinin Bütün Zamanlar İçin Geçerliliği
 • Dini Pratikler ve İbadet Boyutu ile İlgili Bulgular
 • Namaz
 • Oruç
 • Zekât
 • Hac
 • Kur'an Okuma
 • Dua
 • Vaaz Dinleme
 • Kandil Gecesi Yapılan Dini Pratikler
 • Dini Bilgi Düzeyi
 • Dini Bilgi Kaynağı
 • Evde Bulunan Dini Kitap veya Materyaller
 • Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından Okuyabilme
 • İslam ve Gündelik Hayat
 • Helal-Haram
 • Alkol
 • Faiz
 • Domuz Eti
 • Kumar
 • Zina
 • Evlilik ve Eş Seçimi
 • Partikülarizm
 • İslam ve Hıristiyan Dinlerinin Aynı Değerde Oluşu
 • Hıristiyanların Cennete Girmesi
 • Müslüman Kadınların Müslüman Olmayan 
 • Erkeklerle Evlenmesi
 • Bilim-Din Çatışması
 • Eşcinselliğin Toplumun Ahlakına Olumsuz Etkisi
 • Kürtaj
 • Doğum Kontrol Yöntemlerinin Kullanılması
 • Flört
 • Evlilik Öncesi Cinsel Birliktelik
 • Dinin Giyim Kuşama Etkisi
 • Entegrasyon Bağlamında Dini Kurallara Bakış
 • Müslümanların Almanya'da Kendi Dini Kurallarıyla Yaşaması
 • Başörtülü Kadınların Kamusal Alanda Görünümü
 • Devletin Dini Kurallarla Yönetilmesi
 • Cami Mimarisi
 • Güncel Temel Kavramlarla İlgili Tutum
 • Trafik Kurallarına Uyma İle İlgili Tutum
 • Noel Kutlaması
 • Dini-Siyasi Politik Tutum
 • Gençlik ve Serbest Zaman Etkinlikleri
 • Gençlerin Kendi Aralarında Konuştukları Konular
 • Kitle İletişim Araçlarında İzlenen Programlar
 • Dinlenilen Müzik Türü
 • Etkinliklerine Katılınan Dernekler (Sosyalleşme Alanları)
 • Türkiyeli Göçmen Gençlerin Dini Sorunları
 • İnanç Alanında Yaşanan Sorunlar
 • İbadetlerin Yapılması Esnasında Yaşanan Zorluklar
 • Helal-Haramlar Noktasında Yaşanan Sorunlar
 • Dini Eğitim Veren Kurumların ve İnsanların Yetersizliği
 • Dine İlgisizlik Sorunu
 • Dini Hak ve Özgürlüklerle İlgili Sorunlar
 • Dini Bilginin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar /p>
 • Kimlik Bunalımı

SONUÇ DEĞERLENDİRME
EKLER
KAYNAKÇA
DİZİN

Arafta Kalmak. Euro-Turk Gencliginde Islami Yasam ve Entegrasyon Arafta Kalmak. Euro-Turk Gencliginde Islami Yasam ve Entegrasyon 9786052380802 Arafta Kalmak. Euro-Turk Gencliginde Islami Yasam ve Entegrasyon