Colloquium Anatolicum 17 - 2018

29,00 TL + %0
29,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

231 pp, b/w figures, pb, articles in Turkish and English.


 • Ozden URKMEZ  / An Archaic Marble Block with an Artemis Relief Found in the Vicinity of Notion
 • Oksan BASOGLU – Fevzi Volkan GUNGORDU – Murat KARAKOC / Nevşehir’de En Erken Yerleşim İzleri, Sofular Höyük
 • Murat AKAR / Arkeolojik ve Tarihsel Bağlamı İçerisinde Mitanni İmparatorluğu’nun Batı Sınırı: Alalah (Açana Höyük) Geç Tunç Çağı Tabakalarına Ait Bir Değerlendirme
 • Dicle KAYA / Roma’nın Anadolu’daki Doğu Sınırında Bulunan Karargahlar üzerine Bir İnceleme
 • Melih ARSLAN / Roma Dönemi Yüzük Taşları Üzerinde Tanrıça Ma Betimlemeleri ve Yayımlanmış Bazı Eserlerdeki Ma İkonografisi için Yeni Öneri ve Değerlendirmeler
 • Emre GULDOGAN / Akdeniz’de Neolitik Dönem ve Bölgesel Yaklaşımlar
 • Tyler Jo SMITH / Interaction, Cult and Memory: Another Look at Rock-cut Votive Reliefs in Pisidia
 • Serhat FOCA / Teos Batı Nekropolisi Mezar Tipleri
 • Ismail BAYKARA – Berkay DINCER – Serkan SAHIN / Gürgürbaba Tepesi (Erciş, Van) Paleolitik Çağ Araştırmaları
 • Aynur OZFIRAT / The Urartian Fortress at Ömerağa-Gölyüzü on the southern slope of Mt. Ağrı (Bozkurt Settlement Complex), in the city of Minuahinili (Karakoyunlu)
 • Erkan KONYAR – Bülent GENC – Armagan TAN / Tuşpa Sitadeli’nden Yeni Bir Kaya Mezarı: BG 90
 • Kenan ISIK – Rifat KUVANC / A New Part of Horse Trapping Belonging to Urartian King Minua from Adana Archaeology Museum and on Uriš?i-Uriš?usi-Ururda Words in Urartian
Colloquium Anatolicum 17 - 2018 Colloquium Anatolicum 17 - 2018 9771303848002-18 Colloquium Anatolicum 17 - 2018