Colloquium Anatolicum 20 - 2021

35,00 TL + %0
35,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

249 pp, pb, b/w figures, articles in Turkish, abstracts in English.

  • Safiye AYDIN - Emre OKAN / Prusias Ad Hypium Tiyatrosu Kazılarında Bulunmuş Kırmızı Astarlı (Pontica) Roma Seramikleri
  • Nurettin BATARAY / Stratigrafik Veriler Işığında Nuzi Seramiği Kronolojisi
  • Şafak BOZGUN / Hititler’de Ateş Kültü ve Tanrı DPahhur (I)
  • Z. Nihan KIRCIL / Çiviyazılı Belgelerde Geçen (NA4)hekur Pirwa Üzerine Bir İnceleme
  • Hüseyin KOKER / Eleştirel Bir Değerlendirme: Ş. Çakar - E. Yıldırım - M. Tektaş - H. Altuner - S. Yıldız Kısacık - M. Eryaman, Niğde Müzesi Sikke Kataloğu, S. Yıldız Kısacık (Ed.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2020. ISBN: 978-605-396-524-4
  • Emine KOKER-GOKCE - Osman DOGANAY / Isaura ve Çevre Yerleşimlerden Demir Çağı Boyalı Kapları
  • Kadriye OZCELIK - Hande BULUT / Denizli’de (Ege Bölgesi) İki Yüzeyli Alet Geleneği: Tekno-Tipolojik Analizlerle Sınırlı Çalışmaların Kronolojik Sorunların Çözümündeki Yetersizliği
  • Aynur OZFIRAT - Veli SEVIN / Aras Vadisi’ne Açılan Kapı: Elmagöl-Pamuk Geçidi Urartu Karakolu
  • Vedat SEZER - Mehmet ISIKLI / Urartu Hayvancılığına Zooarkeolojik ve Etnoarkeolojik Bir Bakış: Ayanis Örneği      199
  • N. Esin TEKIN-BELLIBAS - Gülsün TANYELI / Arkeolojik Mirasın Korunmasında Kültürel Peyzaj Kavramının Potansiyeli: Likya Bölgesi Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme


Colloquium Anatolicum 20 - 2021 Colloquium Anatolicum 20 - 2021 9771303848002-21 Colloquium Anatolicum 20 - 2021