Cultural Encounters in Anatolia in the Medieval Period. The Italians in Anatolia During 12th-15th Centuries

79,00 TL + %0
79,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

227 pp, color figures,  Turkish and English articles, abstracts.

CONTENTS

 • Sunuş // Preface Denizden Gelenler / From the Sea to the Land / FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU
 • Keynote Speech //Açılış Konuşması / Italian Trade iııAnatolia, Eighth Thirtcenth Century / 8-13. Yüzyıl Anadolu'sunda İtalyan Ticareti / DAVI D JACOBY
 • The Economic and Soeial Blossomingof Europe in the Twelfth Century: The Role of Italians in Anatolia / 12. YUzyıldaAvrupa’nm Ekonomik ve Sosyal Gelişimi: Anadolu daki İtalyanların Rolü SERCAN YANDIM AYDIN
 • The Venetian Merchants in the IlKhanid Empire and Its Vassal States / İlhanlı İmparatorluğu ve Bağlı Devletlerinde Venedikli Tacirler / TOM SINCLAIR
 • XV. Yüzyılın Sonuna Doğru Doğu "ya Seyahat Eden Venedikli Gezginlerin Gözünden Anadolu Kentleri / Anatolian Cities Through the Eyes of Venetian Travelers Who Went East Toıvards the End of the XV. Century / DAMLA ÇİNİCİ
 • Bodrum Kalesi'ndeki Italyan Şövalye Armaları / Italian Coat of Arms in the Bodrum Castle / CENK BERKANT
 • Anadolu'daki Armalı Ceneviz Yazıtları / Crested Genoese Inscriptions in Anatolia / H. SERCAN SAĞLAM
 • New Research on Genoese Colonies — Samastri and Simisso in the First Halfof the I5*h Century / Ceneviz Kolonileri Hakkında Yeni Araştırmalar —15. Yüzyılın İlk Yarısında Samastri ve Simisso / RAFAt QUIRINI-POPLAWSKI
 • "Rota Fortunae”: ı3lh-i4'h Century Venetian Interactions with the Seljuk Sultanate, the Armenian King'dom of Cilicia and the Aegean Bevliks / "Rota Fortunae”: Venediklilerin 13.-14. Yüzyıllarda Selçuklu Sultanlığı, Kilikya Ermeni Krallığı ve Ege'deki Beyliklerle İlişkisi / LUCA ZAVAGNO, HUMBERTO DE LUIGI
 • Aydınoğulları'nııı Liman Kenti Ayasuluk'ta İtalyanlar / Italians in Ayasuluk, the Port City of Aydınoğulları ŞULE PFEIFFER-TAŞ
 • Kazı Buluntuları Işığında İtalyanların Ayasuluk'tâki Ticari Faaliyetleri / Italian Commercial Activities at Ayasuluk in Light of Excavation Findings GÜLGÜN YILMAZ
 • Italian Commercial Activities in the Hellespont Accordinğto Potteıy' Finds / Seramik Buluntulara Göre İtalyanların Çanakkale Boğazındaki Ticari Faaliyetleri / AYŞE ÇAYLAK TÜRKER
Cultural Encounters in Anatolia in the Medieval Period. The Italians in Anatolia During 12th-15th Centuries Cultural Encounters in Anatolia in the Medieval Period. The Italians in Anatolia During 12th-15th Centuries 9786059388177 Cultural Encounters in Anatolia in the Medieval Period. The Italians in Anatolia During 12th-15th Centuries