Filiz Çagman'a Armagan

79,00 TL + %0
79,00
NOTIFY ME WHEN STOCK

710 pp, coor figures, hb, articles in Turkish and English.

Contents

 • İlber Ortaylı / O sadece bir müze müdürü değil, saray nazırıdır
 • Ayşe Erdoğdu, Zeynep Atbaş, Aysel Çötelioğlu / Dr. Filiz Çağman
 • Günay Kut / Dr. Filiz Çağman
 • Filiz Çağman bibliyografyası, hazırlayan Banu Mahir
 • Oktay Aslanapa / Topkapı Sarayı ile ilgili hatıralar
 • Semavi Eyice / Topkapı Sarayı hakkında bazı düşünceler
 • Karin Ådahl / The Topkapı Palace in a Swedish perspective
 • Sevgi Ağca Diker / İstanbul depremleri sonrasında Topkapı Sarayı’nda yapılan tamiratlara bakış
 • Şule Aksoy / Özel gün kutlamalarının son dönem saray sanatına yansımaları
 • Sibel Alpaslan Arça / Seyyîd Lokmân’ın Şemâ’i‘lnâme portrelerinde kıyafet desenleri
 • Tülay Artan / Bir hazîne defteri, 1680
 • Nurhan Atasoy / Otağ-ı hümayunlar için yeni bazı bilgiler
 • Zeynep Atbaş / Osmanlı aydını Mehmed Emin Efendi için hazırlanmış bir murakka (TSMK H. 2155)
 • Serpil Bağcı / Vassal Kalender Paşa’nın eserlerini takdimi: Üç Osmanlı murakkasının mukaddimesi
 • Funda Berksoy / Topkapı Sarayı’ndaki Biblia Pauperum rulosu: rulonun önemi, türü içindeki yeri ve Fra Angelico’nun Lex Amoris panosu ile olan benzerliği
 • Fatma Büyükkarcı Yılmaz / Zaifî külliyatından bir eser: Risale-i Cevheriyye
 • H. Canan Cimilli / Topkapı Sarayı’nın anıtsal tören kapılarındaki simgesellik, kapı kavramı ve törenler ile bağlantısı
 • Ali Fuat Çakır—Gülsu Şimşek / Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonundaki Kâbe perdeleri altın yaldızlı tellerinin karakterizasyonu
 • Erdem Çıpa / Bir defterin anlattıkları: I. Selim döneminin (1512-1520) ilk mevacib defteri
 • Tülin Çoruhlu / Tören silahları ve bunların Osmanlı sanatı içindeki yeri
 • Yücel Dağlı / Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde kitap ve kitap sanatı
 • Tülün Değirmenci / Yeni bir imge, yeni bir ikonografi: Osmanlı resminde takdim tasvirleri
 • Yıldız Demiriz / Lake ustası Ali Üsküdari ve Ressam Mehmet
 • F. Çiçek Derman / Şevkı Efendi’nin bir mushafındaki Hüseyin Hüsni Efendi tezhîbi
 • M. Uğur Derman / Sultan III. Ahmed için hazırlanan bir tefsîr kitabı
 • Fatma Sinem Eryılmaz / Bir minyatürün anlattıkları: Ârif’in Süleymanname’sinde Şehzade Mustafa’nın katlinin ele alınışı
 • Cornell H. Fleischer / Saraydaki kâhin: Haydar-ı Remmal kimdi?
 • Hande Günyol / Saray ve Osmanlı toplum yaşamında “mendil” kullanımı üzerine notlar
 • Selin İpek / Beyhan Sultan ve Masraf Defteri’ndeki tacir isimleri
 • M. Semih İrteş / Edirne Muradiye Camii kalemişleri
 • Hilâl Kazan / Arşiv belgeleri ışığında şehnâmeci Seyyid Lokman’ın saray için hazırladığı eserler
 • Havva Koç / Topkapı Sarayı birinci avlusu (belgelerle 20. yüzyıl başları)
 • Banu Mahir / Avrupa resimleri ve gravürlerinde Sultan IV. Murad
 • Tadeusz Majda / Two Mughal embroideries problem of attribution
 • Rachel Milstein / King Solomon in the Topkapı Palace
 • Gülru Necipoğlu / Yeni bir belge ışığında “sanal arkeoloji”: On altıncı yüzyıl başlarında Topkapı Sarayı
 • Alison Ohta / Mamluk bindings of the late circassian period in the Topkapı Palace library
 • Canan Öçalan / Osmanlı sarayında bir botanik kitabı: Phytanthoza Iconographia
 • Semra Ögel / Osmanlı kitap resminde sıradan çıkan figür
 • Filiz Özer / 18. Yüzyıl’ın yaratıcı Osmanlı mimarlığı
 • Zübeyde Cihan Özsayıner / Sultan Abdülmecid’in hat sanatındaki yeri
 • Ersu Pekin / Sûrnâme’nin müziği 2: 18. yüzyıl başlarında İstanbul’da müzik
 • Günsel Renda / 17. yüzyılda Turquerie: Ptuj Koleksiyonu
 • Michael Rogers / A Vakıfname of Pertevniyal Valide Sultan (d. 1883) in the Khalili Collection (MSS 969)
 • Necdet Sakaoğlu / Padişahların Topkapı Sarayı’ndaki yaşamlarına dair
 • Tim Stanley / From text to art form in the Ottoman hilye
 • Şebnem Tamcan Parladır / Sigetvarname minyatürlerinde metin-resim ilişkisi
 • Zeren Tanındı / Safevî, Özbek ve Osmanlı ilişkisinin kitap sanatına yansıması: Bir saray albümü ve Şeyhzâde Nakkaş
 • Hülya Tezcan / Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan siyah renkli Kâ’be örtüleri (Kisve-i Şerifler)
 • Gülsen Tezcan Kaya / Firdevsî Şehnamesi resimlerinde ejder öldürme ikonografisi
 • Lâle Uluç / Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 1499 numarada kayıtlı Şahname-i Firdevsî nüshası
 • Bahattin Yaman / Osmanlı resim sanatında Dâbbetü’l-arz
 • Doğan Yavaş / Aksaray Valide Camii inşaat defterleri
Filiz Çagman'a Armagan Filiz Çagman'a Armagan 9786058137806 Filiz Çagman'a Armagan