Journal of Mosaic Research Volume 9, 2016

29,00 TL + %0|<i class="fa fa-eur"></i> 382,14 Discount
40,00 29,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

127 pp, color figures, articles in English and French, abstracts in Turkish.


  • Abdallah, Komait / Funerary Mosaic Found in Northern Syria / Kuzey Suriye’de Bulunan Mezar Mozaiği
  • Bouzoubaa, Nissma – Abdelilah Dekayır / Etude pétrographique comparée des tessellata de quelques mosaïques romaines des sites archéologiques de Volubilis et Lixus (Maroc) /Fas’taki Volubilis ve Lixus Arkeolojik Yerleşimlerine Ait Çeşitli Roma Mozaikleri Tesseralarının Karşılaştırmalı Petrografik Çalışması
  • Elda Omari – Paolo Bonini / The Athena Domus at Apollonia (Albania): A Reassessment / Apollonia’daki (Arnavutluk) Athena Domus’u: Yeniden Değerlendirme
  • Öz, Ali Kazım – Erhan Aydoğdu / Geometric Analysis of the Mask Mosaic in Metropolis / Metropolis Mask Mozağinin Geometrik Çözümlemesi
  • Parzysz, Bernard / De la nécessité d’identifier précisément le décor géométrique d’une mosaïque. Une étude de cas / Bir Geometrik Mozaik Dekorunun Doğru Bir Şekilde Belirlenmesi Gereği Üzerine Bir Vaka Çalışması
  • Pessoa, Miguel / Mimicking ‘marble’ in Roman Mosaics in Conimbriga (Condeixa-a-Velha – Portugal) Discovered Between 1938 and 1941 in the Time of Professor Vergílio Correia (1888-1944): A Reflection / 1938 -1941 Yılları Arasında Professor Vergílio Correia (1888-1944)Döneminde Conímbriga’da (Condeixa-a-Velha–Portugal) Keşfedilmiş Roma Mozaiklerindeki ‘mermer’ Taklidi: Bir Yansıma
  • Şahin, Derya – Hazal Çıtakoğlu / A Newly Discovered Mosaic from Myrleia / Myrleia’dan Yeni Keşfedilen Bir Mozaik
  • Vassal, Véronique / Opus Signinum, Terrazzo, Mortier et Béton de Sol : Un Etat de la Question Opus signinum, Terrazzo, Harç ve Beton Kaplama: Sorunsal Durum
Journal of Mosaic Research Volume 9, 2016 Journal of Mosaic Research Volume 9, 2016 9771309047003-9 Journal of Mosaic Research Volume 9, 2016