Olba XVII

29,00 TL + %0|<i class="fa fa-eur"></i> 208,44 Discount
35,00 29,00
ISBN-ISSN:1301-7667-17
Category: Olba, Antiquarian
+
ADD TO CART
SHOP NOW

178 pp, b/w figures, articles in Turkish, English and German.

Contents:

 • Townsend, Rhys F. – Michael C. Hoff / Lamos in Rough Cilicia: An Architectural Survey 
  (Dağlık Kilikia’da Lamos: Bir Mimari Yüzey Araştırması)
 • Kaplan, Deniz / Elaiussa Sebaste’de (Kilikia) Bulunan Tapınak İçin Yeni Bir Kült Önerisi 
  (Ein neuer Kultvorschlag für den Tempel in Elaiussa Sebaste (Kilikien))
 • Ferrzolli, Adele Federica - Marco Ricci / Cilician Ceramic Production from Roman to Byzantine Age. New Data From Elaiussa Sebaste (Roma’dan Bizans Dönemine Kilikia’da Seramik Üretimi. Elaiussa Sebaste’den Yeni Kanıtlar)
 • Ceylan, Burcu / Kilikya’da Geç Antik Dönem Kırsal Yerleşimleri: Kanytellis Örneği
  (Kanytellis as a Case Study for Late Antique Rural Settlements)
 • Aydın, Ayşe / Hıristiyan Dinindeki Martir-Aziz ve Rölik Kültünün Kilikya-Isaurya Bölgesi Hıristiyanlığına Yansımaları 
  (Märtyrer, Heilige und Reliquienkult im Kilikisch-Isaurischen Raum)
 • Elton, Hugh - Mark Jackson - Gabriele Mietke - James Newhard - Lale Özgenel - Emma Twigger Alahan’da (Isaurya) Bir Roma Kentinin Keşfi 
  (The Discovery of a Roman City in Alahan [Isauria])
 • Mietke, Gabriele / Monumentalisierung christlicher Heiliger in Kilikien in frühbyzantinischer Zeit 
  (Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde Kilikia’da Kutsal Kişilere Gösterilen Saygı)
 • Palaz Erdemir, Hatice / Economic Management of Cilicia in the Time of Cicero 
  (Cicero Döneminde Kilikia’nın Ekonomik Yönetimi)
 • Froehlich, Susanne / Antike Autoren über Kilikien. Überlegungen am Beispiel der Stadt Tarsos 
  (Kilikia Üzerine Antik Yazarlar. Tarsus Şehri Örneğinde Düşünceler)
 • Özbayoğlu, Erendiz / Acacius, 'Tarsi Episcopus': Discerning The Signs Of Arianism
  (Tarsus Episkoposu Akakios: Ariusçu Belirtileri Ayırt Etmek)
 • Kaçar, Turhan / Tarsuslu Nectarius'un ilk Constantinopolis Patriği Olarak Seçilmesi
  (The Election of Nectarius of Tarsus as the First Patriarch of Constantinople)
Olba XVII Olba XVII 1301-7667-17 Olba XVII