Olba XXII

29,00 TL + %0|<i class="fa fa-eur"></i> 382,14 Discount
40,00 29,00
ISBN-ISSN:1301-7667-22
Category: Olba, Antiquarian
+
ADD TO CART
SHOP NOW

444 pp, b/w figures, pb, articles in Turkish, English and German.

Contents:

 • Özer, İsmail / Eski Anadolu ve Japon İskeletlerinde Diskriminant Fonksiyon Analiziyle Cinsiyet Tayini 
  (Sex Determination by Applying Discriminant Function Analysis on Ancient Anatolian and Japanese Skeletons)
 • Coşkun, Nilgün / Mardin Müzesi’nden Bir Grup Yeni Assur Çanak Çömleği 
  (A Group of Neo-Assyrian Pottery in the Mardin Museum)
 • Hasdağlı, İlkan / The Post-Bronze Age Pottery from Ulucak Höyük 
  (Ulucak Höyük’ten Tunç Çağı Sonrasına Ait Seramikler)
 • Bulut, Hülya / Early Iron Age Pottery from Halicarnassus Peninsula: Two New Amphora Fragments from Pedasa 
  (Halikarnassos Yarımadası Erken Demir Çağ Seramiği: Pedasa’dan İki Yeni Amphoraya Ait Parçalar)
 • Aslan, Carolyn C. – Gülşah Günata / Troya: Protogeometrik, Geometrik ve Arkaik Dönemler 
  (Troy: Protogeometric, Geometric and Archaic Periods)
 • Keleş, Vedat / Parion Nekropolü’nde Ele Geçen Dört Altın Obje Üzerine Yeni Bir Değerlendirme 
  (A New Evaluation on Four Golden Objects Recovered from the Necropolis of Parion)
 • Aslan, Erdoğan / Bithynia Bölgesi Kalpe Limanı 
  (Port of Kalpe in the Bithynian Region)
 • Büyüközer, Zeliha Gider / Dorik Frizden Bir Detay: Triglif Kulakları 
  (A Detail of the Doric Friese: Triglyph Ears)
 • Söğüt, Bilal – Murat Taşkıran / Stratonikeia’dan Augustus Dönemi Mısır Etkili Korinth Başlıkları
  (Corinthian Capitals of Augustian Period from Stratoniceia with Egyptian Influence)
 • Alkaç, Erkan / M.Ö. 1. Yüzyılın Ortalarında Yunan Amphoralarının Mühürlenme İşleminin Sona Ermesinin Nedenleri 
  (The Reasons for the Termination of the Production of Greek Stamped Amphorae in the mid 1st century BC)
 • Kızılarslanoğlu, H. Asena / Elaiussa Sebaste’den Baetica Üretimi Amphoralar 
  (Baetica Amphorae from Elaiussa Sebaste)
 • Şare-Ağtürk, Tuna / Arakhne’s Loom: Luxurious Textile Production in Ancient Western Anatolia 
  ?(Arakhne’nin Dokuma Tezgahı: Antik Batı Anadolu’da Yüksek Kalite Tekstil Üretimi)
 • Haymann, Florian / Ein entvölkertes Kilikien unter Tigranes II. ? Für eine neue Sicht auf Ostkilikien in der Zeit von 78 bis 64 v. Chr.  
  (II. Tigranes Zamanında Kilikia’nın Issızlaştırılması?  İ.Ö. 78-64 Yılları Arasında Doğu Kilikia İçin Yeni Bir Bakış Açısı)
 • Yıldız, M. Ertan / Kelainai/Apameia Kibotos’tan Dört Yeni Yazıt 
  (Vier neue Inschriften aus Kelainai/Apameia Kibotos)
 • Türkan, Ahmet / Grek Büyü Papirüslerine Göre Roma İmparatorluğu Ortadoğusu’ndaki Yeni Din Anlayışı ve Kozmik Sistem Üzerine Bazı Gözlemler 
  (Some Observations on the New Religious Concept and Cosmic System in the Roman Middle East According to Greek Magical Papyri)
 • Çaylak Türker, Ayşe / Çanakkale’den Ion-Impost Sütun Başlıkları 
  (Ionic-Impost Column Capitals from Çanakkale)
 • Aydın, Ayşe / Adana ve Mersin Müzeleri’ndeki Figürlü Başlıklar 
  (Figured Capitals in the Adana and Mersin Museums)
 • Wetzig, Norman / Alahan Manastır. Alte Befunde – Neue Deutungen 
  (Alahan Manastırı. Eski Buluntular – Yeni Yorumlar)
Olba XXII Olba XXII 1301-7667-22 Olba XXII