Olba XXIII

35,00 TL + %0
35,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

589 pp, color and b/w figures, articles in Turkish with summary in English.

Contents:

 • Tekin, Halil / Yukarı Mezopotamya’nın İlk Boyalı Çanak-Çömlekleri: Hassuna, Samarra ve Halaf: Yeni Yorumlar ve Yaklaşımlar. Bölüm 1: Hassuna ve Samarra 
  (The First Painted Potteries of the Upper Mesopotamia: Hassuna, Samarra and Halaf. New Interpretations and Approaches. Volume 1: Hassuna and Samarra)
 • Ökse, A. Tuba / Diyarbakır Kentinin En Eski Yerleşimi: İçkale’deki Amida Höyük 
  (The Earliest Settlement of the City of Diyarbakır: Amida Höyük at İçkale)
 • Çetin, Cengiz / Isparta Müzesi’ne Ait Bir Grup Tunç Silah Hakkında Değerlendirme 
  (A Research on a Group of Bronze Weapons in the Museum of Isparta)
 • Arıcı, Sabri / Phokaia’daki Palmiye Sütun Başlığı ve Kökeni 
  (Das Palmenkapitell in Phokaia und seine Herkunft)
 • Sarıkaya, Sevgi / Daskyleion Dynastes’lik Sisteminde Artabazos’un Rolü 
  (Artabazus’s Role in the Dascylium Dynastic Systems)
 • Körsulu, Hatice / Nagidos Kazısından Ele Geçen Klasik ve Hellenistik Dönem Kandilleri: Attika ve Yerel Üretimler 
  (Klassische und Hellenistische Lampen von Nagidos: Attika und der lokalen Produktion)
 • Yedidağ, Turgay Yaşar / Dorylaion Kalıp Yapımı Kaseleri 
  (Dorylaion Mold Made Bowls)
 • Metin, Hüseyin – B. Ayça Polat Becks / Burdur Müzesi Metal Kandilleri 
  (Metal Lamps in the Burdur Museum)
 • Aslan, Erdoğan / Kekova Adası 2012-2013 Yılı Sualtı Araştırmalarında Bulunan Amphoraların Tipolojik Değerlendirmesi 
  (Typological Assessment of the Amphorae Found in the 2012-2013 Kekova Island Underwater Survey)
 • Çekilmez, Murat / Hyllarima’dan Bir Grup Figürin 
  (A Group of Figurines from Hyllarima)
 • Uzunoğlu, Hüseyin / Bursa Müzesi’nden Ölü Ziyafeti Sahneli Yeni Mezar Stelleri 
  (New Funerary Inscriptions with ‘Totenmahlreliefs’ from the Museum of Bursa)
 • Büyüközer, Aytekin / Isauria Bölgesi’nden Bir Kaya Anıtı: Basamaklı Sunak mı? Mezar mı? 
  (A Rock Monument from the Isauria Region: Is it a Stepped Altar or a Grave?)
 • Bayram, Fahriye / Hahuli Triptiği ve Martha-Maria Alania 
  (The Triptych of Hahuli and Martha-Maria Alania)
 • Aydın, Ayşe / İzmir Arkeoloji Müzesi İle Tarih ve Sanat Müzesi’nde Bulunan Ampullalar 
  (Ampullae Finds in the İzmir Archaeology and in the History and Art Museums)
 • Yıldırım, Şener / Side Müzesi’nden Bir Geç Antik Çağ Çeşmesi 
  (A Late Antique Fountain from the Museum of Side)
 • Westphalen, Stephan / Die Kirche von Işıkkale 
  (Işıkkale Kilisesi)
 • Zangger, Eberhard – Serdal Mutlu / Troia’daki Yapay Limanlar ve Su Mühendisliği: Bir Jeo-Arkeolojik Çalışma Hipotezi 
  (Artificial Ports and Water Engineering at Troy: A Geo-Archaeological Working Hypothesis)
Olba XXIII Olba XXIII 1301-766 Olba XXIII