Olba XXIV

29,00 TL + %0
29,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

Contents

 • Dedeoğlu, Fulya – Ali Ozan / What Happened in Inland Southwestern Anatolia before 5500 BC? A Review of the Archaeological Evidence from the Selcen-Örenarası Settlement
  (MÖ 5500 Öncesinde İç Güneybatı Anadolu’da Ne Oldu?: Selcen-Örenarası Yerleşimi Arkeolojik Kanıtları Üzerinden Bir Değerlendirme)
 • Konakçı, Erim / A Group of Chalcolithic Pottery Discovered at Asopos Tepesi 
  (Asopos Tepesi’nde Bulunan Bir Grup Kalkolitik Dönem Çanak Çömleği)
 • Ergürer, Hatice / Kınık Höyük Demir Çağ Boyalılarında Bezeme Geleneği 
  (Embellished Ceramic Tradition from Kınık Höyük During the Iron Age)
 • Zunal, Onur / A Group of Submycenaean - Protogeometric Cups from Klaros 
  (Klaros’dan Bir Grup Submyken-Protogeometrik Fincan)
 • Alkaç, Erkan - Gonca Cankardeş-Şenol / Amphora Mühürleri Işığında Miletos ve Alexandria Ticari İlişkileri
  (Commercial Relations of Miletus and Alexandria by means of Amphora Stamps)
 • Özdilek, Banu / 2009-2012 Andriake Kazılarından Ele Geçen Unguentarium, Şişe, Lykion ve Mortar Örnekleri 
  (Uncovered Unguentarium, Bottle, Lykion and Mortar Examples from Andriake Excavations 2009-2012)
 • Selçuk, Tayfun / Kyme ve Larissa’da Bulunmuş İki Figürlü Mezar Steli 
  (Two Figured Grave Stele from Kyme and Larissa)
 • Çekilmez, Murat / Tralleis’ten Bir Eros Yontusu 
  (An Eros Statue from Tralleis)
 • Koçak, Mustafa / Antakya’da “Dansa Davet”?: İki Heykel Başı Üzerine Düşünceler 
  (“Aufforderung zum Tanz”? in Antiocheia: Überlegungen über zwei Statuenköpfe)
 • Şahin, Mustafa / Değirmenkaya Anıt Mezarı (Das Grabdenkmal in Değirmenkaya)
 • Mert, Hakan / Priene’deki Gıda Pazarı (Der sog. Lebensmittelmarkt von Priene)
 • Soykal-Alanyalı, Feriştah / Side Dionysos (?) Tapınağı Işığında Tiyatro ile Çevresinin Kentsel Değişimi ve Dönüşümü 
  (The Urban Change and Transformation of the Theater and its Surroundings in the light of the Side Dionysos (?) Temple)
 • Koçyiğit, Oğuz – Çağman Esirgemez / Lampsacus’da Geç Antik Bir Kırsal Yerleşim ve Şarap Üretim Atölyesi 
  (A Late Antique Rural Settlement and Wine Production Installation in Lampsacus)
 • Özyurt-Özcan, Hatice / Marmaris’in İçmeler Mevkiinde Yer Alan Bir Bazilika ve Vaftizhane Üzerine İncelemeler 
  (Studies on a Basilica and Baptistery Located in İçmeler Section of Marmaris)
 • Tiryaki, Ayça / Rhodiapolis Piskoposluk Kilisesi’nin Geometrik Desenli Taban Mozaikleri 
  (The Mosaic Pavements with Geometric Patterns of the Episcopal Church of Rhodiapolis)
 • Ceylan, Burcu / Geç Antik Dönem Kentlerinde Gerileme/Devamlılık Modellerine Kanunlar Üzerinden Bir Bakış 
  (A Re-Evaluation of Decline/Continuity Theories, Based on the Late Antique Laws)
 • Demirel-Gökalp, Zeliha / Bizans Bronz Konkav (İçbükey) Sikkeleri ve Kütahya Müzesi’ndeki Define 
  (Byzantine Bronze Concave Coins and a Hoard in Kütahya Museum)
Olba XXIV Olba XXIV 1301-7667 XXIV Olba XXIV