Olba XXV

29,00 TL + %0
29,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

438 pp, b/w figures, pb, articles in Turkish and English.

 • K. Serdar Girginer – Murat Durukan / Mersin/Gülnar Akyapı Mağarası’nda Bulunan Prehistorik Mağara Resimleri
 • A. Tuba Ökse / Yukarı Dicle Havzası’nda Akkad Dönemi’ne Tarihlenen Bir Yapı: Salat Tepe II A: 6
 • Atakan Akçay / A Late Uruk-Early Bronze Age Transitional Period Cemetery in the Upper Tigris Region: Aşağı Salat
 • Elif Ünlü / Tell Tayinat Yerleşiminde Geç Tunç – Erken Demir Çağı Geçiş Dönemi Seramikleri Üzerinden Amik Ovası’nda Görülen Yerel Devamlılıklar ve Doğu Akdeniz Bağlantıları
 • Bülent Kızılduman / Kıbrıs’ta Kaleburnu-Kral Tepesi/Galinoporni-Vasili’de Dikkate Değer Bir  Geç Tunç Çağı Yapısı
 • Aynur Özfırat / Melekli-Kültepe (Iğdır) Höyüğü, Urartu Kalesi ve Columbarium: Ağrı Dağı’nın Kuzey Eteğindeki Minuahinili (Karakoyunlu) Kenti
 • İbrahim Hakan Mert / Kap Monodendri Poseidon (Enipeus) Altarı: Bir Altar mı Yoksa Deniz Feneri mi?
 • Tuna Akçay / Sikke Buluntuları Işığında Olba’daki Pers ve Makedon Varlığı Üzerine Düşünceler
 • Hüseyin Köker / Komama Gümüş Sikkeleri
 • Mustafa Şahin – Murat Akın / Nikaia’dan Musa Heykeli: Polyhymnia
 • Münteha Dinç – Serra Durugönül / Sculptural Workshop(s) of Lydia in the Light of Sculptures from Philadelphia and Thyateira
 • Hüseyin Metin / Hellenistic Mouldmade Bowl Moulds from Kremna
 • Gonca Cankardeş-Şenol – Erkan Alkaç – Mai Abdelgawad / The Results of Clay Analysis of Stamped Amphora Handles of Miletus and Rhodian Peraea in Alexandria (Egypt)
 • Taylan Doğan – Kahraman Yağız / Efes Müzesi’nde Korunan Roma Dönemine Ait Bir Grup Strigilis
 • Murat Durukan / Yeni Veriler Işığında Mallos, Magarsos ve Antiokheia ad Pyramos Problemi
 • Ahmet Mörel / Dağlık Kilikia Bölgesi’nde Bir Kırsal Yerleşimin Gelişimi: Çatıören Örneği
 • Şener Yıldırım / Dating Dispute Over the Cross-in-Square Church in the Episcopal Palace in Side
Olba XXV Olba XXV 1301-7667 XXV- Olba XXV