Phokaia IV - Athena Tapinagi Kazilari Isiginda Ion Mimarliginin Dogusu

129,00 TL + %0
129,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW
334 pp, 210 color and b/w plates, hb, in Turkish.

CONTENTS

ÖNSÖZ
KISALTMALAR 
GİRİŞ

Phokaia Kazıları’nın “Dünya Kazı Kapatılma Rekoru”na sahip olması!
“Phokaia IV” kitabı neden yazıldı?
Phokaia Athena Tapınağı Kazıları Işığında İon Mimarlığının Doğuşu ve Oluşumu
Aiol Başlığı sözcüğü ilk kez ne zaman kullanıldı?
Aiol mimarlığı diye bir mimarlık yoktur!
Lesbos ve İon kymationları adlandırılmalarının yanlış olarak kullanılmaları “Phokaia IV”ün kapsamı

I. BÖLÜM
YÖNTEM
  A. Akurgal Kuramı
  B. Tarihleme Kriterleri
  C. Erken İon Mimarlığında Kullanılan Süslemelerin Stilistik Gelişimleri
  D. Mimarlık Elemanlarının Genel Stilistik Gelişimleri

II. BÖLÜM
İON MİMARLIĞININ OLUŞUM SÜRELERİ
ERKEN İON MİMARLIĞI ÖNCESİ DÖNEMİ (İ.Ö. 9. yüzyıl – İ.Ö. 760/750)
İON MİMARLIĞININ OLUŞUM SÜRELERİ 
ERKEN İON MİMARLIĞI ÖNCESİ DÖNEMİ (İ.Ö. 9. yüzyıl – İ.Ö. 760/750) 
FENİKE BAŞLIKLARI
  A. Fenike Başlıklarının Oluşumu 
  B. Fenike Başlıklarının Sınıflandırılması 
  C. Fenike Başlıklarının Kronolojisi 
  D. Orta Doğu’da ele geçen taştan yapılmış dikey volütlü başlıklar, neden Fenike Uygarlığı’nın tasarımlarıydı? 

III. BÖLÜM 
İON MİMARLIĞININ DOĞUŞU (İ.Ö. 760/750 – İ.Ö. 725)
İon Mimarlığının Doğuşu (İ.Ö. 760/750 – İ.Ö. 725) 
İon mimarlığı denilen mimarlığı İonlar mı, yoksa yerli Batı Anadolu halkı mı yarattı?
İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci üçlüğünde Batı Anadolu mimarlığı 

  A. İON MİMARLIĞININ DOĞUŞU EVRESİNDE TARİHLEME KRİTERLERİ 
    1. Stratigrafik Tarihleme Kriterleri 
    2. Stilistik Diğer Tarihleme Kriterleri 
  B. İON MİMARLIĞININ DOĞUŞU EVRESİ YAPILARI 
    1. Delos Naksos’lular Oikosu: Yeni Yapı – I. Evre (İ.Ö. 760-750) 
    2. Alazeytin Kalesi Tapınağı (En Eski İon Tapınağı) (İ.Ö. 740 Yılları) 
    3. Sazköy Dikey Volütlü Pilaster Başlığı (İ.Ö. 740-730 Yılları) 
    4. Larisa Kybele Tapınağı (İ.Ö. 730 Yılları) 
    5. Midilli (Lesbos) Adası’nda Eressos Başlığı (İ.Ö. 730-725 Yılları) 

IV. BÖLÜM 
ERKEN İON MİMARLIĞININ OLUŞUMU (İ.Ö. 725 – İ.Ö. 690) 
ERKEN İON MİMARLIĞI (İ.Ö. 725 – İ.Ö. 690) 
  A. ERKEN İON MİMARLIĞINDA TARİHLEME KRİTERLERİ 
    1. Stratigrafik Tarihleme Kriterleri
    2. Stilistik Diğer Tarihleme Kriterleri 
  B. ERKEN İON MİMARLIĞI OLUŞUMU EVRESİ YAPILARI VE MİMARLIK ELEMANLARI
    1. Neandria Kybele Tapınağı (İ.Ö. 720 Yılları) 
    2. Klopedi Tapınağı (İ.Ö. 710-700)
    3. Eski Smyrna (Bayraklı) Athena Tapınağı (İ.Ö. 700-690 Yılları) 
    4. Aigai’daki En Eski İon Başlığı ve Yapraklı (Kymationlu) Kaide (İ.Ö. 720) 
    5. Mytilene Dikey Volütlü İon Başlığı (İ.Ö. 720-710) 
    6. Larisa D İon Başlığı (İ.Ö. 8. yüzyılın son çeyreği) 
  C. ERKEN İON MİMARLIĞI (İ.Ö. 725 – İ.Ö. 690) EVRESİNE İLİŞKİN TAPINAK VE MİMARLIK ELEMANLARININ TARİHLENMESİ 

V. BÖLÜM 
İON MİMARLIĞINDA LARİSA STİLİ (İ.Ö. 690 – İ.Ö. 670/660) 
İON MİMARLIĞINDA LARİSA STİLİ (İ.Ö. 690 – İ.Ö. 670/660) 
  A. LARİSA STİLİ EVRESİ’NİN TARİHLEME KRİTERLERİ 
  B. LARİSA STİLİ EVRESİ MİMARLIK ELEMANLARI
    1. 1992 Yılı Neandria Sütun Başlığı Buluntusu (İ.Ö. 690-680) 
    2. Larisa Başlıkları (İ.Ö. 680-665) 
      a. Larisa A Başlığı (İ.Ö. 680) 
      b. Larisa B Başlığı (İ.Ö. 680-670) 
      c. Euromos Pilaster Başlığı (İ.Ö. 680-670) 
      d. Halikarnassos Kapı Konsolu (İ.Ö. 680-670) 
      e. Larisa Tapınak Modeli (İ.Ö. 670)
      f. Eski Smyrna’da Teras Duvarında Bulunan Başlıklar (İ.Ö. 670) 
      g. Aiolis Kymesi Başlığı (İ.Ö. 670) 
      h. Larisa C Başlığı (İ.Ö. 670/665)

VI. BÖLÜM 
İON BAŞLIKLARINDA DİKEY VOLÜTLÜ SÜTUN BAŞLIĞINDAN YATAY VOLÜTLÜ SÜTUN BAŞLIĞINA GEÇİŞ (İ.Ö. 670/660 – İ.Ö. 650)
  A. DİKEY VOLÜTLÜ BAŞLIKLARDA İÇBÜKEY PROFİL EVRESİ (İ.Ö. 670 – İ.Ö. 660)
    1. Ainos Başlıkları (İ.Ö. 670-660) 
  B. DİKEY VOLÜTLÜ EKHİNOSLU BAŞLIKLAR EVRESİ (İ.Ö. 660 – İ.Ö.650) 
    1. Pedasa Athena Tapınağı ve Başlığı (İ.Ö. 660 – İ.Ö.650) 
    2. Paros Başlıkları 
    3. Oropos Başlığı 

VII. BÖLÜM
ERKEN YATAY VOLÜTLÜ İON BAŞLIKLARI (İ.Ö. 650 – İ.Ö. 630/620) 
  A. VOLÜTSÜZ YA DA VOLÜTLERİ AYRI YAPILMIŞ İON BAŞLIKLARI (İ.Ö. 650 – İ.Ö. 640)  
    1. Paros Başlıkları
    2. Delos Başlığı
    3. Keos Başlığı 
  B. İON BAŞLIĞINDA ERKEN KANONİK EVRE (İ.Ö. 640 – İ.Ö. 630/620) 
    1. İlk Evre (İ.Ö. 640 yılları) 
      a. Paros Müzesi’ndeki Env. 775 No.lu İon Başlığı (Katopoliani Başlığı) 
    2. Orta Evre (İ.Ö. 640-630 Yılları)
      a. Naksos Yria Kutsal Alanı Tapınakları 
      b. Delos Naksoslular Oikosunun İon Sütun Başlığı (İ.Ö. 635) 
      c. Naksos’luların Delphi’ye Adadıkları Sphinks’li İon Sütun Başlığı (İ.Ö. 635-630) 
    3. Geç Evre (İ.Ö. 630-620 yılları)
      a. Paros Müzesi’ndeki Env. 733 No.lu İon Başlığı (Arkhilokhos Başlığı) 
      b. Arkaik Dönem Teos Tapınağı Başlığı (İ.Ö. 630-620) 
      c. Erythrai Athena Tapınağı Başlığı (İ.Ö. 620) 
      d. Phokaia Athena Tapınağı Başlığı (İ.Ö. 620-610) 

VIII. BÖLÜM 
ÜÇ KUTSAL ALAN 
DELOS’TA NAKSOS’LULAR OIKOSU 
  A. ESKİ YAPI 
  B. YENİ YAPI 
EPHESOS ARTEMİSİONU’NDA KROISOS TAPINAĞI ÖNCESİ TAPINAKLARI 
  A. PROTOGEOMETRİK DÖNEM OVAL TAPINAĞI 
  B. PERİPTEROS TAPINAKLAR 
    1. Evre Peripterosu (İ.Ö. 8. yüzyılın başları) 
    2. Evre Peripterosu (İ.Ö. 740-730)
  C. PERİBOLOSLU TAPINAK (TAPINAK C) (İ.Ö. 650-630) 
SAMOS’TA HEKATOMPEDOS TAPINAKLAR 
HEKATOMPEDOI 
  I. Hekatompedos (İ.Ö. 9. yüzyılın üçüncü çeyreği) 
 II. Hekatompedos (İ.Ö. 7. yüzyılın başları)

IX. BÖLÜM 
İON MİMARLIĞININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 
  A. İON TAPINAK PLANININ DOĞUŞU VE OLUŞUMU
    1. Oval Tapınaklar (Erken Dönem İon Tapınaklarının Altındaki Oval Tapınaklar) 
    2. Oikos Planlı Tapınaklar
      a. Oval Tapınak Planından Oikos Tapınak Planına Geçiş (Geç Protogeometrik Dönem)
      b. Oikos Planlı Kısa Tapınaklar (İ.Ö. 9. yüzyılın ilk yarısı) 
      c. Oikos Planlı Uzun Tapınaklar (İ.Ö. 850 - 825)
      d. Oikos Planlı Geniş Tapınaklar (İ.Ö. 825 - 750)
      e. Oikos Planlı ½ Oranında Erken İon Tapınakları (İ.Ö. 750 - 690)
    3. Megaron Planlı İon Tapınakları (İ.Ö. 690 sonrası)
    4. Erken İon Tapınaklarında Sunakların Konumları 
  B. İON MİMARLIĞINDA ÜST YAPININ OLUŞUMU 
    1. Epistylion - Arşitrav (Baştaban) 
    2. Friz
    3. Taç Blok 
    4. Geisipodes 
    5. Geison 
    6. Duvar Tacı (Epikranitis) 
    7. Pilaster Başlıkları 
    8. Anta Başlıkları 
    9. Sima, Çatı Kiremitleri, Alınlık, Akroter
  C. İON SÜTUNUNUN GELİŞİMİ 
    1. İon Sütun Başlığının Gelişimi 
    2. İon Tapınaklarında Sütun Boynunun Gelişimi 
    3. İon Sütun Tamburlarının Gelişimi 
    4. İon Sütun Kaidelerinin Doğuşu ve Gelişimi 
      a. İon Mimarlığı Öncesindeki Kaideler 
      b. İon Mimarlığı Kaidelerinin Oluşumu 
      c. Geç Geometrik ve Erken Arkaik Dönem İon Tapınaklarına İlişkin Taş Kaideler 
  D. ERKEN İON TAPINAKLARINDA GÖRÜLEN SÜSLEMELER 
    1. Lotos-tomurcuk Süslemesi 
    2. Palmet Süslemesi 
    3. Lesbos Kymationu’nun (Anadolu Kymationu I) Doğuşu ve Erken İon Mimarlığındaki Yeri 
    4. İon Kymationu’nun (Anadolu Kymationu II) Doğuşu 

SONUÇ
LEVHALAR LİSTESİ

Phokaia IV - Athena Tapinagi Kazilari Isiginda Ion Mimarliginin Dogusu Phokaia IV - Athena Tapinagi Kazilari Isiginda Ion Mimarliginin Dogusu 9786258056617 Phokaia IV - Athena Tapinagi Kazilari Isiginda Ion Mimarliginin Dogusu