Tarih Boyunca Bati Anadolu'da Isyanlar ve Direnisler

27,00 TL + %0|<i class="fa fa-eur"></i> 277,92 Discount
35,00 27,00
ISBN-ISSN:9786059680851
Category: History
+
ADD TO CART
SHOP NOW

336 pp, pb, in Turkish.


ÖNSÖZ

GİRİŞ 

BATI ANADOLU BÖLGESİ’NİN COĞRAFİ TANIMI

HİTİT DEVLETİ ÖNCESİNDE BATI ANADOLU

HİTİT DEVLETİ DÖNEMİNDE BATI ANADOLU VE BATI ANADOLU’DAKİ İLK İSYANLAR

A. Hitit Devleti Döneminde Batı Anadolu’nun Siyasi Yapısı 

1. Arzawa Ülkeleri 

a. Wilusa

b. Seha Nehri Ülkesi

c. Küçük Arzawa 

d. Mira ve uzantısı Kuvaliya

e. Hapalla

2.  Lukka Ülkesi

3. Diğer Luvia Ülkeleri 

4. Ahhiyawa

B. Batı Anadolu Üzerinde Hitit ve Myken Baskısı

C. Batı Anadolu’da Hitit Devleti Dönemi İsyanları

1. Assuva Konfederasyonu Direnişi, Piyama-Kurunta ve Kukkuli

2. Arzawalı Adam: Kupanta-Kurunta

3. Madduvatta’nın Suçları 

4. Tarhuntaradu İsyanı 

5. Anzapahhaddu İsyanı

6. Uhhaziti ile Oğulları Piyama-Kurunta ve Tapalazunawali’nin İsyanları

7. Manapa-Tarhunta İsyanı 

8. E.GAL.PAP İsyanı ve Mashuiluva’nın Hitit Kralına Karşı Çıkışı

9.  I. Murşili’nin Arzawa Seferinin Sonuçları ve Batı Anadolu’da Kurduğu Düzen

10. Piyamaradu İsyanı

11. Hitit Ülkesi’nde Taht Kavgası

12. Tarhunaradu İsyanı

13. Batı Anadolu’da Hitit-Ahhiyawa Çekişmesi

D. Batı Anadolu’da Hitit Devleti Dönemi İsyanlarının Genel Değerlendirmesi

EGE GÖÇLERİ

EGE GÖÇLERİNDEN PERS İŞGALİNE KADAR BATI ANADOLU

A. Siyasi Yapılanma

1. Troia Kent Devleti

2. Batı Anadolu Kent Devletleri 

3. Lydia

4. Lykia

5. Karia

B. Uygarlık

    1. Bilim Kültür ve Sanat

    2. Din

C. Miletoslu Kadınların Sessiz İsyan’ı 

PERS İŞGALİNDE BATI ANADOLU

A. Perslerin Batı Anadolu’yu İşgali ve İlk Direnişler

1. Pakytas İsyanı 

2. Batı Anadolu Kent Devletlerinin Pers İşgali Karşısındaki Tutumları 

A. Perslerin Batı Anadolu’yu İşgalinden Sonraki Gelişmeler

C. İon İsyanı 

1. İsyanı Hazırlayan Nedenler 

2. İsyanın Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi

3. İsyanın Sonuçları 

D. İon İsyanı Sonrası Gelişmeler 

1. Perslerin Hellas Seferleri 

2. Batı Anadolu Kent Devletlerinin Geçici Olarak Bağımsızlıklarını Kazanması

3. Attika-Delos Deniz Birliği

4. Peloponnesos Savaşı ve Sonrası

E. Siyasi Yapı

F. Yaşam ve Uygarlık

HELLENİSTİK DÖNEM

A. Hellen Birliğinin Kurulması

1. Batı Anadolu’nun Büyük İskender Tarafından Fethedilmesi 

2. Büyük İskender’in Doğu Seferinin Devamı ve Ölümü 

3. Batı Anadolu’da Diadokhlar Dönemi

4. Aristonikos İsyanı

5. Yaşam ve Uygarlık

ROMA DÖNEMİ

A. Siyasi Gelişmeler

1. Cumhuriyet Dönemi (İ.Ö. 129-27)

a. Mithridates Savaşları

b. Roma Cumhuriyeti’nin Son Yıllarında Batı Anadolu

c. Korsan Devleti

d. Lykia Birliği

2. İmparatorluk Dönemi (İ.Ö. 27-İ.S.395)

B. Roma Dönemi’nde Batı Anadolu’da İsyan Çıkmamasının Nedenleri

DOĞU ROMA (BİZANS) DÖNEMİ

A. Siyasi Gelişmeler 

1. Erken Dönem (Başlangıcından VII. yüzyıl ortalarına kadar)

2. Orta Dönem (VII. XI. yüzyıllar arası)

3. Geç Dönem (XI. yüzyıldan 1453’e kadar)

B. Ekonomi

C. Toprak Düzeni

D. Zanaat ve Ticaret

SELÇUKLULAR VE TÜRK BEYLİKLERİ DÖNEMLERİ

A. Anadolu Selçukluları

1. Çaka Beyliği 

2. Haçlı Seferleri

3. İznik İmparatorluğu (1204-1261)

4. Baba İlyas ve Baba İshak Ayaklanması

B. İkinci Dönem Türk Beylikleri

C. Türk Fetihleri İle Anadolu’nun Siyasi ve Demografik Yapısındaki Değişim

OSMANLI DÖNEMİ

A. Batı Anadolu’nun Osmanlı Toprağı Haline Gelişi 

B.   Şeyh Bedreddin İsyanı

1. XV. Yüzyıl Başında Batı Anadolu’da ve Rumeli’de Siyasi ve Toplumsal Durum

2. Dini İnançlar

3. Şehzadelerin İktidar Savaşı

4. Şeyh Bedreddin’in Yaşam Öyküsü

5. Şeyh Bedreddin Hareketinin Toplumsal Tabanı

6. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal Hareketlerinin Değerlendirmesi 

7. Şeyh Bedreddin’in Düşünce Yapısı

8. Şeyh Bedreddin Hareketini Günümüze Yansımaları

9. Şeyh Bedreddin İsyanı’nın Genel Değerlendirmesi

C. Kızılbaş İsyanları ve Yavuz Sultan Selim’in Yaptırdığı Katliam

D. Celâli Karışıklıkları

E. Celâli Karışıklıklarının Batı Anadolu’ya Yansıması

F. XVI-XIX. Yüzyıllarda Batı Anadolu 

G. Batı Anadolu’da Zeybek Geleneği 

1. XVI. - XVIII. Yüzyıllarda Batı Anadolu’da Sosyal İsyancılar 

a. Davutoğlu

b. Neslioğlu

c. Şahgeldi

d. Cennetoğlu

e. Sivri Bölükbaşı

f.  Sarıbeyoğlu Mustafa 

2. XIX. ve XX. Yüzyıllarda Batı Anadolu’da Sosyal İsyancılar 

a. Atçalı Kel Mehmet Efe

b. Çakırcalı Mehmet Efe

H.   Batı Anadolu’nun Yunan İşgaline Direnişi

1. İşgale Karşı İlk Tepkiler 

2. Kuvayı Milliye

SON SÖZ

DİZİN 

KAYNAKÇA

Tarih Boyunca Bati Anadolu'da Isyanlar ve Direnisler Tarih Boyunca Bati Anadolu'da Isyanlar ve Direnisler 9786059680851 Tarih Boyunca Bati Anadolu'da Isyanlar ve Direnisler