Tuba-Ar 20 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology

2017
34,00 TL + %0
34,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

237 pp, b/w figures, pb, articles in Turkish and English.

CONTENTS

 • Şevket DÖNMEZ / Sunu / Presentation
 • Azad ZEYNALOV - Sergey KULAKOV / Kuruchay Culture and Its Habitat / Guruçay Kültürü ve Onun Dağılım Alanı
 • Kazım ABDULLAEV / Funerary Tradition of the Ancient East in Examples from Anatolia and Bactria-Margiana. Origins or Parallels? / Eski Doğu’nun Anadolu ve Bactria-Margiana’daki Örneklerde Cenaze Geleneği. Köken mi Paralellik mi?
 • Aynur ÖZFIRAT / Highland Fortresses-Cemeteries and Settlement Complexes of Mt Süphan-Muş Plains in the Lake Van Basin: From the Middle Bronze Age to the Middle Iron Age (Urartu) / Van Gölü Havzası Süphan Dağı-Muş Ovaları Yüksek Yayla Kaleleri-Mezarlıkları ve Yerleşim Kompleksleri: Orta Tunç Çağı’ndan Orta Demir Çağı’na (Urartu)
 • Engin AKDENİZ - Aydın ERÖN / Lydia Kültürünün Kuzey Lydia’daki İzleri: Thyateira-Hastane Höyüğü Kazıları’nda Bulunan Lydia Seramikleri / Traces of Lydian Culture on Northern Lydia: Lydian Pottery from the Thyateira-Hastane Mound Excavation
 • Reyhan ŞAHİN / Red-Figure Pottery from Ainos/Thrace (Enez): Its Spectrum from the Earliest Finds Until the End of the 5th Century BC / Ainos (Enez)’tan Ele Geçen Kırmızı Figürlü Keramikler: Geç Arkaik Dönem’den MÖ 5. Yüzyıl Sonuna Kadar Tarihlenen Buluntular
 • Çilem UYGUN / Tlos ve Silifke Buluntuları Işığında Kartaca Amuletleri / Carthage Amulets in the Light of Findings from Tlos and Silifke
 • Saba BEİKZADEH - Farshid İRAVANİ GHADİM / Achaemenid Architecture in South Caucasus and the Black Sea Cultural Basin / Güney Kafkasya ve Karadeniz Kültür Havzası’nda Akhaimenid Mimarisi
 • Mahmut AYDIN / Çalınan Orijinal Altın “Kanatlı Denizatı (Hippocampus)’nın Taşınabilir X-Işını Floresans Spektrometresi Yöntemiyle
 • Türkiye’ye İade Edilmesinin Sağlanması / Returning Stolen Authentic “Golden Winged Seahorse (Hippocampus)” to Turkey by Using Portable X-Ray Fluorescence Spectrometer
 • Suhal SAĞLAN / Anadolu’dan Roma Cumhuriyet Dönemi’ne Ait Kadın Portreleri / Roman Republican Female Portraits from Anatolia
 • S.Sezin SEZER / Kandıra’dan Mevsimlerin Heykelleri / Statues of Seasons from Kandıra
 • Bülent ÖZTÜRK / Corrigenda et Addenda to the Inscriptions of Herakleia Pontike from Karadeniz Ereğli Museum / Karadeniz Ereğli Müzesi’ndeki Herakleia Pontike Yazıtlarına Düzeltme ve Eklemeler
 • Lale DOĞER / Nif(Olympos) Dağı Kazısı, Başpınar Buluntusu Tavus Kuşu Bezeli Sırlı Keramik / Glazed Pottery with Peacock Decoration from the Excavations on Mt. Nif (Olympos-Başpınar)
 • Oğuz KOÇYİĞİT / Bizans Dönemi’nde Hellespont Çevresinde Şarap Üretimi / Wine Making Around the Hellespont in the Byzantine Period
 • TÜBA-AR Genel Yazım Kuralları
Tuba-Ar 20 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology Tuba-Ar 20 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology 1301-8566-20 Tuba-Ar 20 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology