Tuba-Ar 21 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology

2018
34,00 TL + %0
34,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

193 pp, color and b/w figures, Turkish and English articles, abstracts 

CONTENTS

  • Şevket DÖNMEZ / Sunu / Presentation
  • Abdullah HACAR / Possible Links Between the Highland Regions North of the Central Taurus and West Cappadocia in the Middle Chalcolithic Period (6th and 5th Millennium Bc) /Orta Kalkolitik Dönemde Orta Torosların Kuzeyi Dağlık Alan ile Batı Kapadokya Arasındaki Olası Bağlantılar (MÖ 6.-5. Binyıllar)
  • Salih KAYMAKÇI / Doğu Karadeniz Bölgesinde Karaz-Erken Transkafkasya Kültürü’ne Ait Yeni Bir Yerleşim: Alucra-Gavur Kalesi, Giresun / A New Settlement Belonging to Karaz- Early Transcaucasian Culture in Eastern Black Sea Region. Alucra-Gavur Kalesi, Giresun
  • Bülent KIZILDUMAN / Kral Tepesi: Karpaz Yarımadası’nda Bir Geç Tunç Çağı Yerleşimi / Kral Tepesi/ Vasili: A Cyprus Late Bronze Age Site at Karpas Penisula
  • Aynur ÖZFIRAT / Eriqua and Minuahinili An Early Iron Age-Nairi Kingdom and Urartian Province an the Northern Slope of Mt Ağrı (Settlement Complexes at Melekli and Karakoyunlu) / Eriqua ve Minuahinili Ağrı Dağı’nın Kuzey Eteğinde Bir Erken Demir Çağ-Nairi Krallığı ve Urartu Eyaleti (Melekli ve Karakoyunlu Yerleşim Kompleksleri)
  • Şevket DÖNMEZ / The Protohistoric Times of Istanbul in the Light of New Evidence / Yeni Bulgular Işığında İstanbul Öntarihi
  • Suhal SAĞLAN - Fatma BAĞDATLI ÇAM / Sinope’den Hellenistik Döneme Ait İki Mezar Steli / Two Hellenistic Grave Stelae from Sinope
  • Özgür TURAK / Eski Roma Uygarliği ve Heykel: Yağma – Koleksiyonculuk / Ancient Roman Civilization and Sculpture: Plunder and Collectorship
  • Seda KARAÖZ ARIHAN - Ali Akın AKYOL - İsmail ÖZER - Okan ARIHAN / Elemental Analysis of Beybağ-Muğla (Turkey) Byzantine Skeletons /  Beybağ-Muğla (Türkiye) Bizans Dönemi İskeletlerinin Element Analizi
  • Ayşe Tuba ÖKSE / Salat Tepe IV Mevsimlik Barınakları: Yukarı Dicle Havzasında Orta Çağ ve Sonrasında Göçerler / Seasonal Dwellings of Salat Tepe IV: Nomads in the Upper Tigris Region Since the Middle Age
Tuba-Ar 21 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology Tuba-Ar 21 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology 9771301856139-21 Tuba-Ar 21 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology