Tuba-Ar 22 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology

2018
29,00 TL + %0
29,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

247 pp, color and b/w figures, Turkish and English articles, abstracts.

CONTENTS

 • Şevket DÖNMEZ / Sunu / Presentation
 • Muammer İREÇ / Temelsiz Bir Lokalizasyon Önerisi Olarak Tismurna-Smyrna Özdeşliği / The Identification of Tismurna-Smyrna as A Fallacious Localization Proposal
 • Farshid IRAVANİ GHADİM / The Role of Domestic Animals in the Life of Eurasian Nomadic Warrior Groups in Light of Recent Archaeological Evidence / Yeni Arkeolojik Çalışmaların Işığında Avrasyalı Göçebe/Savaşçı Toplumların Hayatında Evcil Hayvanların Rolü
 • Bekir ÖZER / Pedasa’dan Erken Demir Çağ Başlarına Ait Mezar Platformları ve Urne Pithoslar / Pedasa Platform-Graves and Pithos Urns from the Beginning of Early Iron Age
 • Ahmet DENİZHANOĞULLARI - Mehmet GÜRİÇİN - Hasan PEKER / Kahramanmaraş’tan Hiyeroglif Luvice Yeni Bir Stel: Maraş / A New Hieroglypic Luwian Stele from Kahramanmaraş: Maraş 
 • Hatice ERGÜRER / Gövezli Tepesi Höyük Demir Çağı Seramikleri / The Iron Ages Pottery from Gövezli Tepesi Mound
 • S. Yücel ŞENYURT - Atakan AKÇAY / Topada Yazıtına Farklı Bir Bakış: Geç Hitit Döneminde Orta Anadolu’da Güç Dengeleri / A Different Viewpoint for Topada Inscription: Balance of Power in Central Anatolian Late Hittite Period
 • Hülya BULUT / Pedasa Athena Kutsal Alanı Arkaik Dönem Fayans Adak Sunuları / Archaic Faience Votiv Offerings Found in the Sanctuary of Athena in Pedasa
 • Şevket DÖNMEZ / Amasya – Oluz Höyük Ateşgedesi ve Erken Zerdüşt Dini Kutsal Alanı / Amasya – Oluz Höyük Atashkadah and the Early Zoroastrian Sanctuary
 • Mona SABA / First Evaluation of Haoma Culture in Oluz Höyük / Oluz Höyük’te Haoma Kültürünün İlk Değerlendirmesi
 • Erdal POLAT / Kentrites’ten Teleboas’a Dönüş Yolu: Anabasis / Return Route from Kentrites to Teleboas: Anabasis
 • Özden ÜRKMEZ / Kyme’de Urne Olarak Kullanılmış Dionysos - Silenus Kabartmalı Bronz Hydria / Dionysos-Silenus Anaglyphic Bronze Hydria Used as An Urn in Cyme
 • Emre TAŞTEMÜR / Antik Cam Fırınları ve Anadolu Örnekleri / Ancient Glass Furnaces and Anatolian Examples
 • Hüseyin Sami ÖZTÜRK - Ezgi Demirhan ÖZTÜRK - Haralambos NİKOLAYİDİS - Adem GÜNDÜZ / Nikaia’dan Yeni Yazıtlar VII / New Inscriptions from Nikaia VII
 • TÜBA-AR Genel Yazım Kuralları

 

Tuba-Ar 22 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology Tuba-Ar 22 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology 1301-8566-22 Tuba-Ar 22 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology