Tuba-Ar 30 - Turkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2022

29,00 TL + %0
29,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW
221 pp, pb, b/w - color figures, in English - Turkish  abstracts - summary

CONTENTS

Umay OĞUZHANOĞLU / The Early Bronze Age in Caria Revisited Yeniden Erken Tunç Çağı’nda Karia 

Yusuf TUNA - Michele MASSA - Fatma ŞAHİN / Konya Havzası Metalik Çanak Çömleği:Erken Tunç Çağı’na Ait Özel Bir Çanak Çömlek Grubunun Tipolojik, Teknolojik ve Kronolojik Yönden İncelenmesi The Konya Basin Metallic Ware: Typological,Technological and Chronological Analysis of an Early Bronze Age Ceramic Group

Özgün KASAR - Ünal AKKEMİK - Kaan İREN / Wooden Remains Found at Daskyleion and Their Anatomical Examination Daskyleion’da Bulunan Ahşap Kalıntılar Ve Anatomik İncelemeleri

Aytekin BÜYÜKÖZER / Knidos ve Ionia Rönesansı Knidos and the Ionian Renaissance

Meral ORTAÇ / Bithynia Kenti Klaudiopolis’ten (Bolu) Bir Heykel Başı A Head of a Statue from the Bithynian City of Claudiopolis (Bolu)

Gülsen BAŞ - Güler YILMAZ / Van Müzesi’nde Bulunan İslami Dönem Sırlı Seramikleri Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation on the Islamic Period Glazed Ceramics in the Van Museum

İsmail BAYKARA - Didem TURAN - N. Pınar ÖZGÜNER / Pleistosen Dönem Gürgürbaba Tepesi 028 Numaralı Buluntu Alanı (Gbt-028) Yontmataş Topluluğu, Erciş-Van Lithic Assemblages of Locality 028 (Gbt-028) from Pleistocene Gürgürbaba Hill, Erciş - Van

Duygu AKAR TANRIVER - Serhat FOÇA / Yeni Veriler Işığında Eski Smyrna Ok Uçları Tipolojisi The Arrowheads Typology of Old Smyrna in The Light of New Data

Mevlüt ELİÜŞÜK - Gülçin KARAKAŞ / Paphlagonia Hadrianopolisi’nde Kare Planlı Yapı’da Bulunan Pontic Sigillata Grubu Seramikleri Pontic Sigillatas from Square Buildings of Paphlagonia Hadrianopolıs
Tuba-Ar 30 - Turkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2022 Tuba-Ar 30 - Turkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2022 9771301856139-30 Tuba-Ar 30 - Turkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2022