Tuba-Ar 32 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology

36,00 TL + %0
36,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW
145 pp, pb, b/w and color figures, in English - Turkish abstracts - summary

CONTENTS;

Eski Smyrna Bayraklı Louterion ve Banyo Teknesi Buluntuları Louteria and Bathtubs from Old Smyrna Bayrakli
S. Melike ZEREN HASDAĞLI - Hüseyin CEVİZOĞLU

Evaluation of a Clay-Covered Votive Pit from Küllüoba in Light of Interdisciplinary Research Küllüoba’da Üstü Kil ile Sıvalı Bir Adak Çukurunun Disiplinlerarası Çalışmalar Işığında Değerlendirilmesi
Murat Türkteki - Can Yumni Gündem - Hüreyla Balcı - İsmail Tarhan Sinem Türkteki - Ebedin Emlük - A. Cavit Özcan

Ayasuluk’ta Yeni Keşfedilen İki Yapı: Zaviyeli (Tabhaneli) Camiler (?) The Two Buildings Newly Discovered in Ayasuluk: Mosques with Zawiya ?
Mustafa BÜYÜKKOLANCI

Günümüz Moğolistan’ın Göçebe Hayatına Etnoarkeolojik Bir Bakış An Etnoarcheological Perspective to Nomadic Life in Contemporary Mongolia
Shinesaran DALKHAA - Anıl YILMAZ - Erkan KONYAR

Roma Dönemi Bithynia Kentlerinde Patronus Teriminin Kullanımı ve Patronaj Biçimleri The Use of the Term Patronus and Forms of Patronage in the Cities of Roman Bithynia
Onur Sadık KARAKUŞ

Erken Tunç Çağında Fiziksel Aktivite ve Mobilite: Resuloğlu (Çorum) İskeletlerine Ait Uzun Kemiklerin Kesitsel Geometrik Analizi Physical Activity and Mobility in the Early Bronze Age: Cross-Sectional Geometric Analysis of Long Bones from Resuloğlu (Çorum) Skeletons.
Belkıs ABUFAUR - Derya ATAMTÜRK - Ayşegül ŞAHİN - İzzet DUYAR

Bir Endüstri Mirası, Kocaeli Çuha Fabrikası Bacalı Ambarı An Industrial Heritage, The Warehouse of the Kocaeli Cloth (Çuha) Factory
Gülçin KAHRAMAN - Banu BODUROĞLU

İznik/Hisardere Nekropolü’nde Bulunan Eros-Komos Bezemeli İki Lahit Two Sacrophagi with Eros-Komos Decoration from Iznik/Hisardere Necropolis
Fatih Hakan KAYA - Aygün EKİN MERİÇ - Ahmet TÜRKMENOĞLU - Gülşen KUTBAY

Heybeli Höyük Buluntuları Bağlamında Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Balıkesir Ovası Balikesir Plain in the Neolithic and Chalcolithic Ages in the Context of Heybeli Höyük Fin
Derya YALÇIKLI
Tuba-Ar 32 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology Tuba-Ar 32 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology 9771301856139-32 Tuba-Ar 32 - Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology