Turkiye’de Bizans Calismalari

Yeni Arastirmalar, Farkli Egilimler
40,00 TL + %0
40,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

592 pp, pb, in Turkish.


I. Antikçağ' dan Bizans Dönemine Geçiş

 • Geç Antikçağ mı, Erken Bizans mı? / Turhan Kaçar
 • İznik Gölü Sualtı Yüzey Araştırması ve Bazilika Kalıntısı Üzerine İlk Düşünceler / Mustafa Şahin
 • Türkiye'nin Avrupa'daki ilk Arkeolojik Kazısı: Ulpiana/Kosova'daki Erken Hıristiyanlık Dönemi Buluntuları / Haluk Çetinkaya


II. Bizans Anadolusu'nda Kent ve Çevre

 • Bizans Dönemi Kazı Çalışmalarına Kent Bütününde Bakmak / Yelda Olcay Uçkan
 • "Gün Yüzüne Çıkarılmış" Bir Geç Antik ve Bizans Dönemi Likya Şehri: Limyra Doğu Şehri'nin Mimari Yüzey Araştırması / Inge Uytterhoeven ve Martin Seyer
 • Likya Bölgesi Alacadağ Çevresinde Bizans Dönemine Ait Kırsal Yerleşimler ve Sosyo-Ekonomik Yaşam / Bülent İşler
 • Komana'da Bizans'tan Selçuklu'ya Geçişte Kimlik, Nüfus Dinamikleri ve Kırsal Ekonomi / Burcu Erciyas


III. Bizans'ta Adalar, Deniz ve Su

 • Taşucu Körfezi'nde Peyzaj ve Yerleşim: Boğsak ve Dana Adaları / Günder Varinlioğlu
 • Erken Ortaçağ'da (yak. 600-800) Bizans Egemenliğindeki Akdeniz'de Büyük Adalar / Luca Zavagno
 • İstanbul Deniz Surları'nda Bizans ve Osmanlı Dönemi Onarımlarının Değerlendirilmesi / Nisa Semiz
 • Bizans Dönemi Anadolusu'nda Basit Sıra Tipi Hamamlar / Oğuz Koçyiğit
 • Bizans İstanbulu'nda Mimari Yapım Teknikleri ve Devşirme Malzeme Kullanımı: Sarnıçlar Üzerinden Bir Değerlendirme / Kerim Altuğ


IV. Bizans'ta Kutsalın Yeri: Dini Yapılar ve İşlevleri

 • Niğde, Aktaş, Aziz Constantinus ve Azize Helena Kilisesi Kurtarma, Kazı ve Koruma Çalışmaları (1996-2016) / M. Sacit Pekak
 • Arnorium Antik Kenti, Yukarı Şehir, Bazilika B / A. Ceren Erel
 • İzmir ili Nif Dağı'nda Yeni Keşfedilen Bizans Yapı Grubu Geç Bizans Kiliselerinin Dış ve İç Mekan Süslemeleri Hakkında Bazı Düşünceler / Ivana Jevtic


V. Epigrafi, Nümismatik ve Sigillografik Veriler Işığında Bizans Döneminde Anadolu ve Konstantinopolis

 • Çukurova, Toroslar ve Akdeniz Arasında Yeni Bir Yaşam (MS 260-627) / Mustafa H. Sayar
 • Braniewo Yazıtı ve Zenonopolis Kalıntıları / Turgut Saner ve Gözde Demir
 • Epigrafik Buluntular Işığında Doğu Bithynia'nın Bizans Dönemi Yaşantısına Bir Bakış / Bülent Öztürk
 • Marmaray-Metro Yenikapı Theodosius Limanı Kazısı Bizans Kurşun Mühürleri / Vera Bulgurlu
 • Kırklareli, Hierapolis ve Tokat Arkeoloji Müzelerinden Yayımlanmamış Patrik Mühürleri Üzerine Gözlemler / Nilgün Elam


VI. Bizans Arkeolojisinde Küçük Buluntuları Tanımlamak, Sınıflandırmak ve İşlev Üzerine Düşünmek

 • Bizans Küçük El Sanatları Sorunları: Amorium Kazı Buluntuları Örneğinde Bir Değerlendirme / Zeliha Demirel Gökalp
 • Bizans Terazi Ağırlıkları: Teşhis ve Tarihlendirme / Oğuz Tekin
 • Orta Bizans'ta Templonun Gelişimi ve Aydınlatma Gereçlerinde Yenilik: Edirne Arkeoloji Müzesi'nde Karmaşık Bir Bronz Düzenek / Brigitte Pitarakis
 • Nif Dağı Kazısı/Başpınar Bizans Yapı Grubu Metal Buluntuları / Daniş Baykan
 • Yeni Buluntular Işığında Ortaçağ Bizans Camcılığında Form ve İşlev / Zeynep Çakmakçı
 • Bizans Dönemi Seramik Kap Formlarının Terminolojisi Üzerine / Muradiye Öztaşkın


VII. Geç Bizans'tan Erken Osmanlı'ya Geçiş

 • Son Dönem Bizans Tarihi için Osmanlı Tahrir Defterlerinin Önemi / Melek Delilbaşı
 • Taam, Şölen, Oruç ve Bizanslı Öteki (1 3.- 15. Yüzyıllar) / Buket Kitapçı Bayrı
 • 19. Yüzyıldan Günümüze Trabzon İmparatorluğu Tarih yazımı ve Sorunları / Murat Keçiş
Turkiye’de Bizans Calismalari Turkiye’de Bizans Calismalari 9786254291937 Turkiye’de Bizans Calismalari