Weaving in Anatolia from the Neolithic Period to the end of Iron Age

29,00 TL + %0
29,00
+
ADD TO CART
SHOP NOW

260 pp, color and B&W figures, hb, articles in Turkish with English summaries.

 • Sunuş
 • Presentation
 • Önsöz
 • Derya YILMAZ

Arkeolojik Buluntular Işığında Neolitik Çağ’dan Erken Tunç Çağı Sonuna Kadar Anadolu’da Dokumacılık / Weaving in Anatolia from the Neolithic Period to the end of the Early Bronze Age in the Light of Archaeological Finds

 • Özlem TÜTÜNCÜLER

MÖ 2. Binde Türkiye Coğrafyasında Tekstil Sektöründe Üretim Süreci / Production Process in Textile Industry of the 2nd millennium BC in Anatolia-Turkey

 • Leyla MURAT KARAKURT - Hasan TUNCER

Hititlerde Tekstil ve Kullanımı / Textile and Its Use Among the Hittite

 • Özlem TÜTÜNCÜLER - Jale AYDIN

Geç Hitit Dönemi Giysilerinin Kargamış Ortostatları Üzerinden İncelenmesi / Late Hittite Period Clothing Styles Based on an Evaluation of Carchemish Orthostats

 • Atilla BATMAZ 

Urartu’da Dokumacılık / Weaving in Urartu

 • Reyhan ŞAHİN 

Antik Çağ İkonografisinde ve Kült Ritüellerinde Dokuma / Textile in Ancient Iconography and Cult Rituals

 • Sevgi YÜKSEL UZUNÖZ

Eski Anadolu'da Dokumacılık Teknolojisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme / A General Evaluation on the Weaving Technology in Ancient Anatolia

 • Sözlük / Dictionary (Sevgi YÜKSEL UZUNÖZ - Derya YILMAZ)
 • İndeks / Index
Weaving in Anatolia from the Neolithic Period to the end of Iron Age Weaving in Anatolia from the Neolithic Period to the end of Iron Age 9786258056198 Weaving in Anatolia from the Neolithic Period to the end of Iron Age